Bezpieczeństwo, które zapewnia medycyna estetyczna

Poszczególne zabiegi medycyny estetycznej stają się coraz bardziej popularne poprzez coraz większą dostępność. Jednocześnie medycyna estetyczna rzeszów jest w stanie zapewnić coraz bardziej skuteczne metody zabiegowe.

Kliknij

Patologiczne krwawienia i sposób ich leczenia

Spośród spraw chorobowych leczonych promieniami X wymienić trzeba przede wszystkim patologiczne krwawienia. Do leczenia tą metodą nadają się wszystkie przypadki krwawień z części rodnych, na które spodziewamy się wpłynąć przez uregulowanie czynności jajników. Należą tu przede wszystkim krwawienia miesięczne w okresie pokwitania i przekwitania, będące następstwem zaburzeń hormonalnych, oraz krwawienia towarzyszące rozwijającym się w macicy mięśniakom.

W dawkowaniu promieni X rozróżniamy trzy rodzaje napromieniania: napromienianie drażniące, wytrzebienie czasowe i wytrzebienie stałe. Jeśli chodzi o skuteczność biologiczną, to działanie dwóch pierwszych rodzajów jest mimo dokładnego ich oznaczania w praktyce niezbyt pewne ze względu na wyżej wspomniane osobnicze różnice chorych,

Kliknij

Tempo przebiegu podniecenia seksualnego

Tempo podniecenia seksualnego w czasie stosunku płciowego u mężczyzn i kobiet jest na ogół różne. U mężczyzn jest ono zwykle szybsze, tj. mężczyzna wymaga krótszego czasu podniecenia do wywołania orgazmu niż kobieta. W rzadszych przypadkach notuje się szybszy przebieg podniecenia seksualnego u kobiet.

Kliknij

Biologiczne środki ochronne

W odróżnieniu od pochwy jama macicy i kanał szyjki ponad ujściem zewnętrznym w warunkach prawidłowych również bakterii nie zawierają. Wnętrze macicy jest chronione przed zakażeniem zamykającym jej szyjkę czopem śluzu.

Nie tylko jednak dolne części kanału rodnego rozporządzają biologicznymi środkami ochronnymi, których sprawność decyduje o niedopuszczeniu do rozwoju i działania bakterii chorobotwórczych. Odnosi się to również i do górnych odcinków przewodu płciowego. Do obniżenia wartości tych urządzeń ochronnych przychodzi u zdrowej, płciowo dojrzałej kobiety tylko w pewnych okolicznościach, np. po. miesiączce, po poronieniach lub po porodzie. U osób starzejących się zaznacza się ono jednak bardzo często, co tłumaczy częstość zakażenia kanału rodnego kobiet w wieku podeszłym.

Spośród drobnoustrojów wywołujących zakażenia kobiecych części rodnych przede wszystkim trzeba wymienić bakterie ropne (łańcuszkowce, gronkowce), dwoinki Neissera, rzadziej prątki

Kliknij

Hamujący wpływ skurczów mięśni ciała na erekcje

Świadome zmiany położenia ciała oraz odwracanie się występują najczęściej poza fazami marzenia sennego i nie mają ścisłego powiązania z okresem erekcji. Przy nieświadomych ruchach mięśni wyróżnia się dwie ich odmiany. W pierwszej występują szybkie i silne drgania tuło- wia i kończyn dolnych w fazie marzenia sennego (Jovanović, 1971 e). Wiążą się one z pewnością z treścią lękową snu. Ruchy te, będące reakcją na lęk, wpływają negatywnie na erekcje. Przy każdym takim ruchu mięśnj dochodzi do mniejszego lub większego zaniku erekcji, która jednak szybko znowu się pojawia. W drugiej odmianie, podczas faz marze- nia sennego rejestruje się fazowe, lekkie skurcze mięśni według naszych obserwacji nie są one następstwem lęków w treści marzeń sennych. Te lekkie skurcze mięśni (przez amerykańskich autorów zwane myoclonic twitches, twitching Baust 1965) występują synchronicznie z erekcją. Jeżeli skurcze stają się w czasie fazy marzenia sennego nazbyt częste lub mocne, wtedy także dochodzi na czas paru sekund do zanikania erekcji. Po skontrolowaniu serii skurczów można stwierdzić, że erekcje po paru minutach – a więc pewnej liczbie skurczów – znacznie się wzmacniają pomimo przejściowego zaniku po dłuższej liczbie skurczów, erekcje w sumie ulegają wzmocnieniu.

Kliknij

Układy regulacji neurohormonalnej

U mężczyzn występują analogiczne układy regulacji neurohormonalnej, z tą istotną różnicą, że nie wykazują one cyklicznej zmienności.

Kliknij