Leczenie alkoholizmu- terapia odwykowa

Ośrodek leczenia alkoholizmu

czasy się zmieniają, żyjemy w coraz większym stresie, a tym samym coraz więcej osób zaczyna pić alkohol. Bardzo często zaczyna się od niewinnych ilości, ale jednak po pewnym czasie zostają one zwiększone. Niestety dość trudno powiedzieć sobie dość by można było przestać pić, dlatego tak wiele osób upija smutki w szklance z alkoholem. Prawd jest taka, że wiele osób przez naprawdę długi czas się z tym kryje, dlatego też ośrodek leczenia alkoholizmu będzie mogło okazać się niezwykle atrakcyjnym rozwiązaniem. Nawet jeśli na samym początku pojawią się pewne wątpliwości, to jednak można będzie się ich dość szybko pozbyć...

Kliknij

Odwyk alkoholowy- ile to kosztuje?

Odwyk alkoholowy

możliwości związane właśnie z porzuceniem nałogów są różne. Jednak prawda jest taka, że pod specjalistyczna opiekę trafiają takie osoby, które same już sobie nie radzą kompletnie z tego typu problemami. Dlatego warto jest uważniej zacząć sobie patrzeć na to, jakiego typu możliwości stoją właśnie przed nami, oraz w jak dużym stopniu dla właściwie każdego będzie się to mogło okazać zbawienne. Czasami dzieje się tak, że mimo początkowych problemów to i tak można będzie zupełnie zmienić swoje nastawienie do pewnych spraw, jak i również zobaczyć, że dla właściwie każdego będzie to mogło okazać się zbawienne...

Kliknij

Detoksykacja alkoholowa w Poznaniu

Detoksykacja alkoholowa

nawet jeśli na samym początku nie bardzo wiemy, czym właściwie charakteryzacje się ten termin, to jednak dobie internetu nie będzie to dla nas zagadka na dłuższy czas. Wiadomo, że tylko i włącznie od naszego stopiona ciekawości będzie mogło zależeć, w jaki sposób zaczniemy sięię zapatrywać właśnie na takie opcje, oraz jak wiele korzyści dla siebie samych można będzie w tym wszystkim wypatrywać. Tak naprawdę to jednak dezoksydacja alkoholowa jest stosowana w dość skrajnych przepadkach. Niemniej jednak, bywa i tak że pacjent sam się o to prosi, ponieważ zauważa, w jak kiepskim stanie znajduje se jego organizm, oraz że dłużej nie da już tak sobie rady. Wiadomo, że podejście do kwestii jaka jest właściwie dezoksydacja al...

Kliknij

Zmiany histopatologiczne

Anatomia patologiczna. Zmiany histopatologiczne są podobne do zmian w pierwotnie przewlekłym zapaleniu stawów z tą różnicą, że nie obejmują chrząstek, kości i ścięgien, chyba dopiero w bardzo późnym okresie choroby. Zmiany histologiczne dotyczące węzłów i śledziony ograniczają się do nieswoistego rozrostu tkanki podścieliskowej.

Kliknij

Zamknięcie kanału płciowego

Zamknięcie kanału płciowego nie zawsze jest wadą rozwojową. Czasami bywa ono następstwem przebytych spraw chorobowych, np. zapalenia, owrzodzenia. Jub okaleczenia. Nie wyłączone, że sprawy’ zapalne mogą powodować zarośnięcie w prawidłowo wykształconych narządach płciowych jeszcze w życiu płodowym.

Kliknij

Występowanie lipodystrofii

Zmiany histologiczne w skórze właściwej na ogół nie występują. W tkance podskórnej natomiast stwierdza się dość obfite nacieki okrągło- komórkowe z tworzeniem ziarniniaków. Widać to w zmianach bardziej długotrwałych. Komórki tłuszczowe zanikają wskutek przerastania tkanki łącznej zawierającej liczne, drobne, częściowo nowo utworzone naczynia krwionośne. W zaawansowanych zmianach obserwuje się całkowicie zanikłe komórki tłuszczowe, zeszkliwiałą tkankę łączną, włóknistą. Naczynia mniejsze bywają rozszerzone, o obrzękłych śródbłonkach, natomiast naczynia większe wykazują zmiany zapalne, niekiedy zanikowe. Zmiany zapalne naczyń występują także w tkance tłuszczowej na pograniczu z mięśniami. W mięśniach napotyka się także nacieki z limfocytów i granulocytów. W większości przypadków włókna mięśniowe są jednak nie zmienione. Odchyleń w morfologii sieci nerwowej skóry i w unerwieniu tkanki podskórnej nie stwierdzono. Z powyższych badań wynika, że lipodystrofia dotyczy w zasadzie tkanki podskórnej, podczas gdy zarówno skóra, jak i mięśnie są nie zmienione. W skórze dochodzi do zaniku i przerostu tkanki łącznej włóknistej dopiero po ustąpieniu objawów zapalnych: zmiany zapalne w tkance podskórnej są więc procesem pierwotnym.

Kliknij

ROZPOZNAWANIE ALERGII NA LEKI

Alergiczne zmiany polekowe stanowią tylko jedną z grup odczynów wywoływanych przez leki [2, 5, 7, 14, 17, 31, 38, 44], W powstawaniu alergicznych zmian polekowych mogą brać udział wszystkie cztery typy alergii – anafilaksja, działanie kompleksów antygen-przeciw- cialo, odczyny cytotoksyczne i alergia późna.

Kliknij

Poziom gonadotropin

Stymulujące działanie neurosekrecji gonadoliberyny dokonuje się w przysadce dzięki receptorom znajdującym się w błonie komórek docelowych wydzielających gonadotropinę (Heber i Odęli, 1977). Receptory charakteryzujące się powinowactwem chemicznym do LHRH po związaniu gonadoliberyny powodują sekrecję – a zapewne również syntezę – LH i FSH za pomocą innego transmitera, cyklicznego adenozynomono- fosfatu (cAMP). Przysadkowa sekrecja LH i FSH jest epizodyczną i rytmiczną reakcją na rytmiczną sekrecję gonadoliberyny. Ponieważ LH ma krótsze przerwy w rytmie sekrecyjnym (około 1 godziny) w porównaniu z FSH (3-5 godzin), krótkotrwałe wahania w poziomie lutropiny (LH) są wyraźniejsze niż wahania w poziomie folitropiny (FSH).

Kliknij

P. Masłowski i jego metoda

Trudności przedstawia wyłącznie otrzymanie wspomnianych żab, którymi rozporządzają już jednak i polskie pracownie biologiczne (Łódź, Kraków i inne).

Z prób wykonywanych na rybach stosowano tu i ówdzie odczyn Fleischmanna i Kahna na cier- nikach (samicach) oraz odczyn Tozawy na samcach tejże ryby. Polegają one na występowaniu charakterystycznego zabarwienia godowego u wspomnianego gatunku tych drobnych rybek. Próby te okazały się jednak nieswoiste i dlatego nie zyskały większego rozpowszechnienia. To samo odnosi się do odczynu melanoforowego Konsulowa (na łuskach rybich). Bardziej zachęcający wydaje się odczyn ciążowy, wykonywany na samcach żab Ram escalenta, u których pod wpływem gonadotrofin (prolanów) przychodzi do pojawienia się plemników w kloace (odczyn ten wypróbowany został w ostatnich czasach w Polsce przez J. Bieniasza oraz J. Biernacką i A. Pigonia), a także odczyn ogłoszony w 1947 r.

Kliknij

Ochraniacz Mensingi

Ochraniacz Mensingi może wprowadzać sobie do pochwy sama pacjentka, odpowiednio przez lekarza pouczona. Przepłukanie pochwy przed założeniem i po wyjęciu ochraniacza jest wskazane.

W odróżnieniu od ochraniaczy dzielących pochwę na dwie części umocowaną do nich gumową błoną osobną grupę stanowią ochraniacze nakładane na część pochwową (ryc. 95), w kształcie czapeczek z twardej gumy lub z metalu. Mają one te dodatnie strony, że umożliwiają bezpośrednie przyleganie do siebie narządów służących do spółkowania i że nie upośledzają procesu wchłaniania nasienia przez ściany pochwy. Wzorów tego rodzaju ochraniaczy jest dużo, różnią się jednak od siebie tylko nieznacznie.

Kliknij

OBJAWY ZE STRONY UKŁADU MOCZOWEGO

Długotrwałe podawanie estrogenów i progestagenów antykoncepcyjnych może zakłócić prawidłową korelację układu podwzgórzowo-przysadko- wego. Sprowadza się to w głównej mierze do zahamowania cyklicznego uwalniania FSH i LH oraz do zablokowania czynnika hamującego prolaktynę (PIF). Powstaje wtedy zespół amenorrhoea-gaiactorrhoea. Następuje zatrzymanie miesiączki nawet po odstawieniu preparatu antykoncepcyjnego, czasem towarzyszy temu obustronny mlekotok (galactorrhoea),

Kliknij