Akuszerka

Epizod w przedwojennym filmie o przedwojennych czasach lub w powojennym filmie o przedwojennych czasach dla urodzonej przed wojną powojennej byłej żony reżysera. Patrz również: „Siostra-położna”.

Właściwe słowo, którym określamy – na przykład – w rozmowie z żoną swoją chorobę, na którą zapadamy natychmiast, kiedy tylko wymienia ona imię dziewczyny, z którą nas łączy. Mówimy: „Błagam cię, nie wymieniaj jej imienia, bo widzisz (pokazujemy ręce, piersi, prawy lub lewy bark itd.), że na sam dźwięk tego imienia dostaję wysypki alergicznej”, albo bez demonstracji, po prostu: „Dostaję alergii słysząc o niej”. Konsekwentnie upierając się przy alergii, zwracamy jednak dziewczynie uwagę, aby przestała się chwalić romansem z nami, ponieważ żona, której o tym donoszą, na samą myśl o niej dostaje alergii. (Podobnie szef na dźwięk nazwiska człowieka, dzięki któremu został szefem, przechodząc na niższe stanowisko – itd.) Usunięcie alergenów (substancji uczulających organizm) nie jest łatwe. W pierwszym wypadku bowiem na miejsce usuniętej dziewczyny zjawia się zazwyczaj następna, zaś w drugim wypadku szef, który przeszedł na niższe stanowisko, po jakimś czasie odchodzi, aby zrobić miejsce dla innego szefa, przechodzącego na niższe stanowisko – itd., itd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>