Biodro szpotawe wrodzone

Biodro szpotawe wrodzone (coxa vara congenita) występuje często z niedorozwojem uda. Poza tym zdarza się ono w chorobach układowych. W przypadkach rozległych zmian może dojść do pełnego przemieszczenia i oddzielenia się głowy z fragmentami szyjki, do pełnego przemieszczenia krętarza ku górze (coxa vara luxans). Zmiany mogą być jedno- lub obustronne. Badaniem klinicznym stwierdza się skrócenie długości względnej kończyny, ograniczenie ruchów odwodzenia, dodatni objaw Trendelenburga i Duchenne’a, a zatem utykanie lub chód kolebiący przy zmianach obustronnych.

W rozpoznaniu różnicowym wrodzonego biodra szpotawego należy brać pod uwagę młodzieńcze biodro szpotawe, krzywicę (zagięcie przynasady) i wszystkie choroby układowe obniżające wartość podporową tkanki kostnej. Leczenie polega na przywróceniu prawidłowego kąta osteotomią międzylcrętarzową (do wartości 125-140°), aby uzyskać poziome ustawienie chrząstki wzrostowej.

Wrodzone braki kości goleni (defectus tibiae et defectus fibulae). Wrodzony ubytek piszczeli, połączony zwykle z niedorozwojami w obrębie przyśrodkowej części stopy, charakteryzuje się wygięciem goleni i skrajnie szpotawym ustawieniem stopy. Przy zachowanych nasadach goleni stabilizację kończyny można osiągnąć za pomocą przeszczepienia strzałki na kość piszczelową (fibula pro tibia). Duże przemieszczenie stopy może wymagać odjęcia goleni i użycia protezy.

Wrodzony ubytek strzałki (defectus fibulae) występuje zwykle z niedorozwojem mięśni i kości strony bocznej (strzałkowej) goleni i stopy. Goleń bywa skrócona, wygięta, stopa ustawiona koślawo, odwiedziona i najczęściej zwichnięta, gdyż brak jest kostki bocznej. Leczenie polega na usunięciu tkanek bliznowatych, operacyjnym przywróceniu równowagi mięśniowej i odtworzeniu kostki bocznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>