Biologiczne zróżnicowanie płci

Biologiczne zróżnicowanie płci, jak i historyczno-kulturowe utrwalenie tych różnic, wyraża się między innymi i w tym, że człowiek jest reprezentantem określonych ról: partnera, rodziciela, małżonka, ale jest też wyrazicielem siebie. Odpowiedzialność zaczyna się w momencie ustosunkowania się do reguły, odczytywania wzoru. Osoba odczytuje go zgodnie czy niezgodnie z moralnością epoki, danej ideologii czy oczekiwaniami środowiskowymi. Osoba odczytuje wzory działania zgodne i niezgodne ze swoimi potrzebami, odpowiada za zachowania konfrontowane z potencjałem swoich możliwości, działając poniżej poziomu tych możliwości, na ich poziomie i „przechodząc sama siebie”. Obok odpowiedzialności za „odegranie roli”, przystosowanie jej do swoich możliwości ekspresji, istnieje jeszcze odpowiedzialność najbardziej ewidentna, a mianowicie za skutki działań. Moralność fideistyczna i współczesna socjalistyczna nie umniejszają odpowiedzialności za osobiste postępowanie, a odwrotnie- nakładają obowiązek unikania szkodliwych społecznie skutków i kontynuowania działań o skutkach pozytywnych (przynoszących zdrowie, zadowolenie, społeczny pożytek).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>