Bodźce wizualne – dalszy opis

Przypuszczenia powyższe zostały potwierdzone przez badania Siguscha i Schmidta (1972). Badania przeprowadzone zostały na studentach i studentkach. Stosowano bodźce zewnętrzne w postaci wyświetlania filmów lub serii przeźroczy, kolrowych i czarno-białych, dotyczących 6 różnych tematów, którymi były: I. Masturbacja kobiety: kobieta rozbiera się i masturbuje aż do orgazmu. II. Masturbacja mężczyzny: mężczyzna roz- biera się i masturbuje aż do orgazmu. III. Petting I: petting z kontaktami manualno-genitalnymi bez orgazmu obydwoje partnerzy rozbierają się aż do bielizny. IV. Petting II: intensywny petting z kontaktami ma- nualno-genitalnymi fellatio 25 i cunnilingus28 aż do orgazmu obydwoje partnerzy są nadzy. V. Stosunek I: gra wstępna bez kontaktów oralno- -genitalnych stosunek w pozycji „twarzą do twarzy”. VI. Stosunek II: gra wstępna, cunnilingus i fellatio, stosunek w różnych pozycjach. W sumie dysponowano 24 zestawami bodźców ściśle zdefiniowanych i kontrolowanych. Czas ekspozycji filmu lub serii przeźroczy wynosił 10 minut. Wyniki opracowano na podstawie badania 128 mężczyzn i kobiet, tj. tych, którzy oglądali tylko tematy heteroseksualne (III do VI). Wyniki badań wskazują, że podniecenie seksualne było mniej więcej takie samo u mężczyzn i kobiet przy tematach III i V (petting I i stosunek I). Tematy IV i VI (petting II i stosunek II), a więc praktyki bardziej intensywne i niezwykłe, wywoływały większa reakcję u mężczyzn niż u kobiet. Po zsumowaniu reakcji na wszystkie bodźce (tematy) okazało się, że przeciętna stymulacji seksualnej jest silniejsza u mężczyzn niż u kobiet. Jednak przeciętna ta nie różniła się znacznie, a poza tym jest ona średnią wartością wielu różnorodnych wariantów indywidualnych. Natomiast 42°/o kobiet reaguje na stymulację silniej niż przeciętny mężczyzna. Podniecenie seksualne nie było jedyną reakcją emocjonalną. Oprócz tego spostrzegano aktywizację i labilność emocjonalną. U kobiet reakcja emocjonalna (pozaseksualna) była silniejsza niż u mężczyzn. W czasie badania mężczyzn i kobiet występowały następujące reakcje fizjologiczne:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>