Czynniki biochemiczno-fizjologiczne część 2

Ośrodki podkorowe sterujące reakcjami emocjonalno-seksualnymi mieszczą się w układzie limbicznym oraz w międzymózgowiu. Zawiadują one wszystkimi wrodzonymi reakcjami emocjonalno-seksualnymi. Wszelkie bodźce z receptorów dochodzą najpierw do ośrodków podkorowych, gdzie otrzymują odpowiedni „ładunek emocjonalny”. Razem z nim przekazywane są do kory mózgowej, która albo je wyhamowuje, albo „zezwala” na pojawienie się określonych stanów emocjonalnych. Dlatego też u dziecka, u którego mechanizmy korowe nie są jeszcze dostatecznie wy- -kształcone, a mechanizmy podkorowe mają nad nimi przewagę, działania emocjonalno-popędowe górują zwykle nad rozumowymi. Powstające w ośrodkach podkorowych emocje i popędy decydują więc o rodzaju i formach pierwszych kontaktów emocjonalnych dziecka z otoczeniem oraz odgrywają dużą rolę w kształtowaniu się dalszych kontaktów emocjonalnych i seksualnych. W miarę rozwoju osobowości intelekt uzyskuje zwykle coraz większą kontrolę nad emocjami.

W międzymózgowiu znajdują się również ośrodki nerwowe wegetatywne, które regulują natężenie stanów emocjonalnych. Za pośrednictwem nerwów wegetatywnych przekazują one impulsy do rdzenia nadnerczy, który wydziela adrenalinę działającą na mięśnie gładkie, m.in. naczyń krwionośnych, co wywołuje wszelkie przemiany w organizmie, towarzyszące stanom napięć emocjonalnych (zblednięcie lub zaczerwienienie skóry, przyśpieszenie akcji serca itp.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>