DANE FIZJOLOGICZNE INSULINY

Po spożyciu posiłku stężenie insuliny szybko się zwiększa, maksymalne poposiłkowe stężenie jest zazwyczaj 3-5 razy większe niż stężenie insuliny przed posiłkiem. Oprócz reakcji wydzielniczej fizjologicznie bardzo istotna jest jej szybkość: im szybciej zwiększa się stężenie insuliny, tym poposiłkowa hiperglikemia jest mniejsza. Opóźnienie wydzielania insuliny może przejawiać się nadmierną maksymalną wartością poposiłko- wej hiperglikemii i hipoglikemią w 2-3 h po posiłku. Równie ważne jest więc też szybkie zmniejszenie stężenia insuliny do wartości przed posiłkiem, np. w ciągu 60-120 min.

U chorych na cukrzycę wykazuje się wiele różnych wad w czynnościowym sprzężeniu reakcji glukoza-insulina. Wady te są najcięższe w cukrzycy typu I, w której występuje zniszczenie ponad 90% komórek f) i bezwzględny niedobór podstawowego (niereaktywnego) stężenia insuliny oraz prawie zupełny lub zupełny brak reaktywnych zwiększeń stężenia insuliny po podaniu glukozy lub posiłkach.

W cukrzycy typu II podstawowe stężenie insuliny jest często prawidłowe, natomiast wydzielanie insuliny po posiłku może być: 1) nadmierne i opóźnione, 2) prawidłowe i opóźnione łub 3) zmniejszone i opóźnione (względny niedobór insuliny). W tej postaci cukrzycy napotyka się różne zmiany w wyspach, z na ogół większą liczbą przetrwałych komórek (5 (np. ok. 50%) i zmienność ich wrażliwości na glukozę i inne bodźce wydziełnicze. W przebiegu dożylnej próby obciążenia glukozą najwcześniej u tych właśnie chorych zanika pierwsze, pojawiające się typowo u zdrowych osób już po 1-2 min od początku dożylnego podawania glukozy, maksimum stężenia insuliny we krwi, utrzymuje się natomiast drugie maksimum – jest ono często wydłużone.

Obok zaburzeń w wydzielaniu insuliny drugą przyczyną hiperglikemii w cukrzycy jest receptorowa lub częściej poreceptorowa oporność tkanek obwodowych na działanie tego hormonu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>