Dane liczbowe o skazaniach w latach poprzednich

Nic więc dziwnego, że spraw karnych o przestępstwo tego typu jest bardzo mało (aczkolwiek faktów wyzyskania zależności lub krytycznej sytuacji dla zdobycia kobiety jest w życiu ogromnie dużo). „Ciemna liczba” jest olbrzymia, wielokroć przewyższa liczbę przestępstw wykrytych, przede wszystkim z tego powodu, że dla ścigania tych przestępstw niezbędny jest wniosek pokrzywdzonej. W 1970 r. stwierdzono 24 przestępstwa (2 na wsi), sprawców wykryto 23, spośród nich 9 nie pracujących. Sprawcami byli sami mężczyźni przeważnie w wieku do 24 lat o wykształceniu podstawowym (również niepełnym). W 1971 r. stwierdzono zaledwie 13 przestępstw (3 na wsi), sprawców wykryto 9, z czego 5 w wieku ponad 30 lat. Przeważają tu jednak osoby o wykształceniu średnim (4 osoby) i nawet wyższym (2 osoby), Skazań z art. 170 kodeksu było w 1970 r. tylko 2.

Dane liczbowe o skazaniach w latach poprzednich są następujące: 1965 r. – 44, 1966 r. – 30, 1968 r. – 25. Następuje wyraźny, ciągły spadek tych skazań.

Te zupełnie znikome cyfry mają swoją wymowę okazuje się, że „ciemna liczba” w zakresie tego przestępstwa jest kolosalna, liczba skazań jest nikła w porównaniu ze stanem rzeczywistym, o którym wiemy z prostej obserwacji życiowej. Prawidłowością jest coraz większe popadanie człowieka współczesnego w sploty zależności, los ludzi jest coraz bardziej zawisły od postawy innych członków społeczeństwa. Wymowa tych nikłych liczb jest raczej niepokojąca, aczkolwiek przeciwdziałać eksploatacji stosunków zależności lub krytycznego położenia dla celów erotycznych może raczej interwencja opinii środowiska niż represja kar- na. Te szczupłe liczby nie rzucają zresztą światła na zagadnienie z tego powodu, że nie mamy badań nad charakterem zależności czy przejawem sytuacji krytycznej, które zostały eksploatowane dla zaspokojenia popędu seksualnego. .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>