Doczesna

Jak już wiemy z poprzednich rozdziałów, śluzówka macicy pod wpływem działania hormonu ciałka żółtego ciążowego, przekształca się w doczesną. Nazwy dla poszczególnych części doczesnej, która weszła w zetknięcie z jajem płodowym, wprowadzili William i Huntei. Cała śluzówka macicy ciężarnej nosi nazwę doczesnej (membiana decidua seu caduca). Tę część doczesnej, na której leży jajo, nazywamy doczesną podstawową (decidua basalis seu seiotina), natomiast część doczesnej, pokrywającej jajo od góry, czyli od światła macicy — doczesną zagiętą lub komórkową (decidua ieílexa seu capsulaiis). Pozostała część doczesnej nosi nazwę doczesnej prawdziwej (decidua veía).

Okres jej przerastania trwa aż do 4 miesiąca ciąży. Przerosła doczesna nie mieści się w jamie macicy, przeto wypukła się w postaci fałdów, leżących na przedniej i tylnej ścianie macicy, z wyjątkiem dna i boków, do których silnie przylega. Przerost dotyczy zarówno gruczołów, tkanki łącznej, jak i naczyń krwionośnych, oraz chłonnych. Odróżniamy dwie warstwy doczesnej: górną, zbitą (compacta) i dolną, gąbczastą (spongiosa) (ryc. 28). Nabłonek powierzchniowy odpada całkowicie już w drugim miesiącu ciąży, wyścielając tylko dna rozszerzonych gruczołów. Komórki tkanki łącznej, obrzękłe i roz- pulchnione, pod wpływem hormonu ciałka żółtego, przekształcają się w komórki doczesnowe o bardzo charakterystycznym wyglądzie. Dzięki

– 16—17 cm, waga 120 g, płeć daje się ściśle określić. Wygląd skóry aż do czwartego miesiąca jest zupełnie różny od skóry płodów starszych. Jest ona gładka, szklista, zupełnie pozbawiona tkanki tłuszczowej tak, iż przeświecają przez nią naczynia krwionośne. Tłuszcz podskórny gromadzi się dopiero z końcem 5 miesiąca, kiedy długość płodu wynosi

– a) 3-tygodniowy, b) 5-ty- dnia życia, godniowy. około 22,5 cm, a waga 280 g, skóra jest już grubsza, łuszczy się i wydziela łój nazwany mazidłem płodowym (vernix caseosa). Na twarzy rosną drobne włoski (lanugo), które wkrótce pokrywają całe ciało, a w 2 ostatnich miesiącach, znikają w odwrotnym porządku. Zabarwienie skóry jest ciemno-czerwone. Pomimo gromadzenia się podściółki od drugiego miesiąca ciąży.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>