Dolegliwości pęcherzowe część 2

Spośród schorzeń narządów rodnych kobiety przeszkodę taką może stanowić mięśniak rozwijający się w miednicy malej i uciskający na cewkę moczową, trzon ciężarnej macicy w tyłozgięciu (w 2-3 mieś. ks. ciąży, jeśli uwięźnie w miednicy małej), blizny i zwężenia cewki po porodach. Utrudnienie oddawania moczu. Jest objawem przejściowym w połogu i po zabiegach operacyjnych. Upośledzenie mięśniówki pęcherza, które powoduje utrudnienie w oddawaniu moczu, może być następstwem długotrwałego rozciągnięcia pęcherza, ale jest także objawem wiądu rdzenia.

Niemożność utrzymania moczu (incontinentia urinae) polega na osłabieniu albo mechanicznym uszkodzeniu mięśnia zwierającego pęcherz, albo na powstaniu nieprawidłowego połączenia między drogami rodnymi kobiety a pęcherzem, moczowodami lub cewką moczową, a więc na wytworzeniu się przetok moczowych.

W razie istnienia przetok moczowych gromadzenie się moczu w pęcherzu jest uniemożliwione. Mocz stale spływa na zewnątrz. Jeśli cewnikowanie pęcherza wykaże jednak, mimo stałego odpływu moczu, także gromadzenie się jego w pęcherzu, przemawia to za istnieniem jednostronnej przetoki moczowodowej lub za wadą rozwojową, polegającą na istnieniu dodatkowego moczowodu uchodzącego do pochwy. Zupełna niemożność zatrzymania moczu w pęcherzu wskutek porażenia mięśnia zwieracza pęcherza moczowego trafia się w ciężkich schorzeniach nerwowych (tabes, myelitis, paralysis progressiva itd.J.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>