Elektroencefalografia – dalszy opis

Wrażliwość ośrodków seksualnych mieszczących się w podwzgórzu zmienia się w zależności od aktualnie istniejącego stanu pobudliwości lub zaspokojenia seksualnego. Olds (1958) dowiódł, że wrażliwość ośrodków zwiększa się w miarę czasu trwania abstynencji seksualnej, natomiast obniża się po orgazmie. Nie odkryto jeszcze żadnych substancji ani uchwytnych zmian biochemicznych, które uwrażliwiają te ośrodki przy istnieniu „głodu” seksualnego oraz znoszą ich wrażliwość po zaspokojeniu seksualnym. Wyniki doświadczeń przemawiają za tym, że w ośrodkach tych znajdują się jakieś specyficzne detektory, które są wrażliwe na zawartość hormonów we krwi oraz subtelne wahania ich poziomów, niedostępne na razie do zbadania ze względu na brak precyzyjnych metod pomiarowych. Detektory te reagują na zasadzie podobnej do reakcji podobnych detektorów mieszczących się w ośrodku pokarmowym, które uczulone są na zawartość glukozy we krwi (obniżenie się poziomu glukozy wyzwala popęd pokarmowy). Za istnieniem takich detektorów przemawia obniżenie się wrażliwości ośrodków seksualnych po kastracji oraz ponowne odzyskanie przez nie wrażliwości po sztucznym wstrzykiwaniu hormonów. Poza tym badania Sawyera (1967) dowodzą, że ośrodki seksualne mieszczące się w podwzgórzu są sterowane i podlegają kontroli ośrodków nadrzędnych. Układ limbiczny wywiera działanie hamujące, natomiast podniety nerwowe wysyłane przez receptory zlokalizowane w narządach płciowych wywierają działanie pobudzające za pośrednictwem neuronów układu siateczkowatego pnia mózgu. Uwzględniając wpływ pobudzający lub hamujący hormonów możemy stwierdzić, że wrażliwość ośrodków seksualnych mieszczących się w podwzgórzu jest wektorem pobudzająco-hamujących wpływów ze strony nadrzędnych ośrodków nerwowych, receptorów nerwowych oraz hormonów płciowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>