Fenytoina

Szeroko stosuje się wlewy kroplowe chlorku potasowego we wszystkich ponaparstnicowych dysrytmiach z wyjątkiem bloków, ponieważ potas nasila ponaparstnicowe upośledzenie przewodzenia [38], Oczywistym przeciwwskazaniem do stosowania potasu jest hiperkalemia oraz niewydolność nerek z mocznicą i skąpomoczem. Wlew kroplowy podaje się z szybkością 0,5 mmol/min izotonicznego roztworu chlorku sodowego w ilości nie przekraczającej 60 mmol/1 potasu. Jeśli objętość wlewu izotonicznego roztworu chlorku sodowego może obciążyć układ krążenia, to stosuje się roztwór 5% glukozy. Stosowanie potasu u chorych z zaawansowaną zastoinową niewydolnością serca wymaga ostrożności. Pomiary stężeń jonów potasowych w surowicy krwi nie odtwarzają dostatecznie dokładnie jego zasobów ustrojowych. Decyzja podania potasu powinna uwzględniać obraz kliniczny, który może dostarczyć dodatkowych i często rozstrzygających informacji o możliwym niedoborze potasu (duże dawki diu- retyków pętlowych i tiazydów, biegunki, wymioty).

Fenytoina jest raczej słabym lekiem przećiwarytmicznym, ma jednak interesujące właściwości farmakologiczne: zmniejsza automatyzm, zwiększa przewodzenie w węźle przedsionkowo-komorowym, nie wpływa znacząco na przewodzenie śródkomorowe. Fenytoina wypiera glikozydy naparstnicy z miejsc receptorowych, nie hamuje natomiast (Na+ i K+) ATPazy. Te cechy sprawiają, że fenytoina jest prawie swoistym lekiem w ponaparstnicowych szybkich dysrytmiach. W praktyce stosuje się jednak fenytoinę jako trzeci lek – po potasie i lidokainie – w postaci 100 mg bolusów dożylnie powtarzanych co 5 min do ogólnej dawki 500 mg – lg (5). Możliwe są działania niepożądane: zamroczenie, oczopląs, zawroty głowy, mdłości, rzadko wymioty. Po ustąpieniu dysrytmii podaje się lek doustnie przez kilka dni w podzielonych dawkach 200- 400 mg/24 h.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>