GRUŹLICA KOBIECYCH NARZĄDÓW RODNYCH

Spostrzeżenia poczynione w ostatnich kilkudziesięciu latach, prace statystyczne wielu zakładów anatomii patologicznej oraz ulepszenie metod badania różnicowego (szczepienie świnek morskich) dowodzą niezbicie, że gruźlica części płciowych kobiety jest zjawiskiem o wiele częstszym niż sądzono dawniej.

Na ogól przyjmuje się dziś, że i-2% kobiet zmarłych na najrozmaitsze schorzenia, a poddanych później sekcji, wykazuje zmiany gruźlicze części rodnych. Odsetek ten jest, rzecz prosta, znacznie wyższy, jeśli uwzględni się kobiety zmarłe wyłącznie na gruźlicę: wynosi on wówczas od 8-15%.

Należy zaznaczyć, że gruźlica narządów rodnych żeńskich w wielu przypadkach bywa nie rozpoznawana, gdyż nie daje znamiennych objawów. Dlatego też stwierdzenie jej podczas operacji jest bardzo często niespodzianką. Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę fakt, że tylko część kobiet chorych na gruźlicę narządów rodnych poddaje się z konieczności zabiegowi operacyjnemu, trzeba przyjąć, że w wielu przypadkach istnienie jej pozostaje tajemnicą. Nie będzie zatem przesadą stwierdzenie, że co najmniej u 2 % chorych ginekologicznie występuje gruźlica narządów rodnych.

Gruźlica narządów rodnych kobiety jest schorzeniem występującym przeważnie w okresie dojrzałości płciowej i to zwykle między 15-30 rokiem życia. Spostrzeżenia kliniczne przemawiają za istnieniem pewnego usposobienia do gruźlicy tych narządów u osób z ich niedorozwojem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>