Gruźlica

Gruźlica jako choroba przewlekła, oddziałująca na cały ustrój, często prowadzi do wtórnej niedomogi jajników, braku miesiączek i czasowej niepłodności. Nie jest to jednak regułą, podobnie jak nie jest regułą niepłodność w przebiegu gruźlicy trąbek. Szkodliwy wpływ gruźlicy jajowodów na płodność kobiecą jest jednak zupełnie zrozumiały, jeśli zważymy, że w tych przypadkach następuje połączenie dwóch przyczyn upośledzających płodność, samej przewlekłej sprawy zakaźnej i jej umiejscowienia, szczególnie niekorzystnego dla wędrujących plemników.

Przebyte sprawy zapalne jajowodów stanowią jedną z najczęstszych przyczyn niepłodności. Nic też dziwnego, że w przypadkach stwierdzonego w wywiadach zapalenia trąbek po poronieniu, po porodzie lub w następstwie zakażenia rzeżącz- kowego wysuwa się na plan pierwszy zagadnienie, czy zapalenie to pozostawiło jakieś ślady i czy nie doprowadziło do niedrożności jajowodów. Rozpoznanie niedrożności ich ułatwiają dziś dwie metody: salpingografia i przedmuchanie trąbek, O ile pierwsza ma wyłącznie za zadanie cele rozpoznawcze, przedmuchiwanie ma również znaczenie lecznicze, gdyż po przedmuchaniu około 10% kobiet niepłodnych zachodzi w ciążę. Jeśli wynik przedmuchiwania jajowodów powtórzonego kilka razy jest ujemny, a wstrzykiwanie do macicy i trąbek płynu cieniującego i zdjęcie rentgenowskie (salpingografia) wykaże istnienie przeszkody, która udaremnia wędrówkę plemników, wchodzi wówczas w grę, jako jedyna metoda lecznicza, otwarcie jamy brzusznej i próba udrożnienia jajowodów lub wszczepienie jajnika do macicy. Obie te próby dają jednak znikomy odsetek wyników dodatnich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>