GUZY POCHODZĄCE Z KOMÓRKI JAJOWEJ

Do grupy tej należą guzy, które powstają albo z niezaplodnionej komórki jajowej, albo też jako pewna odmiana bliźniaczego płodu wskutek zaburzeń bruzd- kowania w pierwszych okresach podziału jaja, a więc z tej samej komórki płciowej, z której rozwinęła się kobieta mająca guz. Są to zatem jakby niewykształcone, spotworniałe płody bliźniacze i stąd pochodzi ich nazwa. Wszystkie potworniaki pochodzą z trzech listków zarodkowych (triphyIloma). Zależnie od tego, czy mamy do czynienia z torbielą, czy litym guzem rozróżniamy:

– i)torbiele skórzaste (cystis dermoidalis), czyli „skórzaki“, oraz 2) potworniaki właściwe, czyli złośliwe (teratoblastomata).

Nazwa torbieli skórzastych nie jest szczęśliwie dobrana. W prawdziwym „skó- rzaku“ mielibyśmy bowiem do czynienia z tkankami pochodzenia wyłącznie ekto- dermalnego. Wnętrze ich byłoby wyścielone skórą, a sam guz nie zawierałby treści wytworzonej z innych listków zarodkowych. Tymczasem w torbielach skórzastych spotykamy tkanki, które pochodzą zarówno z ektodermy, jak mczodermy i entodermy.

Wszystkie różnorodne tkanki, jakie spotykamy w tego rodzaju guzach, są wykształcone jak w prawidłowym ludzkim ustroju i to nie płodowym, ale człowieka dorosłego. Dlatego nazwano je teratoma adultum vel coaetaneum. Cecha ta odróżnia je od potworniaków złośliwych (teratoblastomata), które składają się z tkanek niewykształconych, niedojrzałych i noszą też miano teratoma embryonale.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>