Hamujący wpływ skurczów mięśni ciała na erekcje

Świadome zmiany położenia ciała oraz odwracanie się występują najczęściej poza fazami marzenia sennego i nie mają ścisłego powiązania z okresem erekcji. Przy nieświadomych ruchach mięśni wyróżnia się dwie ich odmiany. W pierwszej występują szybkie i silne drgania tuło- wia i kończyn dolnych w fazie marzenia sennego (Jovanović, 1971 e). Wiążą się one z pewnością z treścią lękową snu. Ruchy te, będące reakcją na lęk, wpływają negatywnie na erekcje. Przy każdym takim ruchu mięśnj dochodzi do mniejszego lub większego zaniku erekcji, która jednak szybko znowu się pojawia. W drugiej odmianie, podczas faz marze- nia sennego rejestruje się fazowe, lekkie skurcze mięśni według naszych obserwacji nie są one następstwem lęków w treści marzeń sennych. Te lekkie skurcze mięśni (przez amerykańskich autorów zwane myoclonic twitches, twitching Baust 1965) występują synchronicznie z erekcją. Jeżeli skurcze stają się w czasie fazy marzenia sennego nazbyt częste lub mocne, wtedy także dochodzi na czas paru sekund do zanikania erekcji. Po skontrolowaniu serii skurczów można stwierdzić, że erekcje po paru minutach – a więc pewnej liczbie skurczów – znacznie się wzmacniają pomimo przejściowego zaniku po dłuższej liczbie skurczów, erekcje w sumie ulegają wzmocnieniu.

Na zakończenie można stwierdzić, że – być może – hamujący wpływ skurczów mięśni ciała na erekcje spowodowany jest przez te czynniki, których nie poznaliśmy jeszcze w dostatecznym stopniu. Być może są one formą substytucji erekcji, w której energia śpiącego człowieka zużytkowana zostaje na ruchy mięśni. Natomiast przy braku ruchów mięśni energia ta przyczynia się do powstania erekcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>