IMPOTENCJA PSYCHOGENNA

W celu różnicowania należy wykonać tzw. terapeutyczny test testosteronowy. Enantan lub cypionian testosteronu podaje się w ciągu 4 tygodni, w dawce 200 mg na tydzień. Przez następne 4 tygodnie podaje się placebo. Test uznaje się za dodatni dla „przekwitania męskiego”, jeżeli objawy ze strony układu autonomicznego maleją stopniowo począwszy od 2 tygodnia podawania testosteronu, a powracają również stopniowo w czasie podawania placebo. Wtedy podejmuje się leczenie zgodnie z podanym uprzednio schematem.

Brak powrotu czynności płciowych nie jest wskazaniem do zaprzestania leczenia. Należy mieć na względzie ujemny bilans azotowy, który ulega normalizacji podczas leczenia. Sprzyja to utrzymaniu przynajmniej działania anabolicznego androgenów, jak przeciwdziałanie osteoporozie, utrzymanie odpowiedniego napięcia i siły mięśniowej.

Przy impotencji psychogennej chory powinien być poddany badaniom psychiatrycznym, a leczenie testosteronem nie powinno być podejmowane. Należy przy tym różnicować zaburzenia emocjonalne od zaburzeń potencji z powodu miażdżycy naczyń obwodowych i z zaburzeniami neurologicznymi.

Androgeny w „klinice niepłodności”. Jakkolwiek można mieć nadzieję, że niektóre postacie androgenów staną się pomocne w leczeniu niewydolności nabłonka plemnikotwórczego bez uchwytnych zaburzeń hormonalnych, to jednak ich dotychczasowe zastosowanie w leczeniu niepłodności u mężczyzn dało zniechęcające lub wątpliwe wyniki. Androgeny podawane doustnie są bardzo szybko eliminowane z krążenia, a podawanie preparatów działających długo uniemożliwia jednak uzyskanie dużego ich stężenia w obrębie jąder. Obiecującą metodą jest dojądrowe wszczepianie wolno wchłaniających się preparatów. Pierwsze doświadczenia są zadowalające, chociaż nie znalazły jak dotychczas szerszego potwierdzenia.

Ostatecznie ustalono, że stosowanie tzw. leczenia z odbicia, czyli uzyskiwanie zwiększenia liczby plemników dopiero po zaprzestaniu wielomiesięcznego podawania testosteronu, mimo uzasadnienia teoretycznego, nie daje zadowalających wyników praktycznych. Tego typu leczenie zostało ostatnio zaniechane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>