JAJECZKOWANIE I LUTEINIZACJA PĘCHERZA JAJNIKOWEGO

Kiedy poziom 17|}-estradiolu w surowicy przekracza pewną graniczną wartość (ok. 100 pg/ml) w końcu I fazy cyklu miesiączkowego, wówczas jego duże stężenie wywołuje gwałtowne, kilkugodzinne zwiększenie wydzielania lutropiny, które jest nazywane wyrzutem owulacyjnym lutropiny, Pęknięcie dojrzałego pęcherzyka jajnikowego i wydzielenie oocytu I rzędu występuje po upływie 16-24 h po owulacyjnym wyrzucie lutropiny. Bezpośredni mechanizm owuiacyjnego działania lutropiny nie jest dokładnie poznany, ale przypuszcza się, że pośredniczą w nim prostaglan- dyny, a sprzyjają: wzrost ciśnienia wewnątrzpęcherzykowego i mała elastyczność jego ściany.

Już przed jajeczkowaniem komórki warstwy ziarnistej pęcherzyka jajnikowego wykazują typowe zmiany dla komórek ciałka żółtego i rozpoczynają wytwarzanie progesteronu. Jego nadmiar w tym okresie może hamować owulacyjny wyrzut lutropiny i hamować owulację. Działanie progesteronu może polegać na konkurencji o receptor estrogenów niezbędnych w tym okresie do wywołania dodatniego sprzężenia z wydzielaniem lutropiny. Czynność ciałka żółtego jest hormonalnie kontrolowana przez lutropinę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>