Koncepcja normy ilościowej

W rozróżnieniu normy i patologii ilościowej (w zakresie wydolności seksualnej człowieka) kierujemy się umownym określeniem prawidłowej siły potrzeb seksualnych. Od normy odchylają się w jednym kierunku ludzie ze wzmożonymi potrzebami seksualnymi, a w drugim kierunku ludzie z obniżonymi potrzebami seksualnymi. Obie te grupy można rozpatrywać jako patologiczne, z zastrzeżeniem, że o ostatecznej ocenie decyduje całokształt osobowości oraz wydolności społecznej człowieka. U osób, które mają intensywne życie seksualne, ale oprócz tego wykazują intensywną działalność zawodową, społeczną, artystyczną lub inną, dopóty nie rozpoznaje się patologicznego wzmożenia potrzeb seksualnych, dopóki duża siła tych potrzeb będzie jedynie wyrazem dużej żywotności i wydolności życiowej człowieka. Patologiczne wzmożenie potrzeb seksualnych rozpoznaje się natomiast wtedy, gdy sprawy seksualne przesłaniają człowiekowi wszelkie inne dziedziny życia, przez co czynią go niewydolnym społecznie, mimo bogatego życia seksualnego. Na przykładzie tym widać, że o patologii nie decydują tylko absolutne wartości „częstotliwości” kontaktów seksualnych, mimo że są one objawem zasadniczym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>