Konflikty i zaburzenia na tle pełnienia ról społecznych część 2

W praktyce może dochodzić do zderzenia się trzech, czterech i więcej ról społecznych u tego samego człowieka, co jest elementem nerwi- cogennym (np. u kobiety konflikt roli społecznej jako pracownika z rolą matki). Zdarza się, że w jednym osobniku „walczą” trzej lub czterej osobnicy, pełniący różne role społeczne, o różnych sprzecznych z sobą oczekiwaniach wysuwanych pod jego adresem. To nie jest tylko sprawa spojrzenia na człowieka, z punktu widzenia psychologii społecznej, jako na odwtórcę ról społecznych. To jest również sprawa nowoczesnego kształtu etyki człowieka i konfliktów moralnych. Większość konfliktów moralnych w epoce współczesnej, tych naprawdę ważnych konfliktów moralnych, (które człowieka dręczą i frustrują, deformują jego samopoczucie i samoocenę oraz jego poglądy na świat – to konflikty moralne wywołane przez konflikty ról społecznych.

Prawidłowa diagnoza przyczyny zaburzeń uczuciowych lub seksualnych oraz prawidłowa terapia są niemożliwe bez pełnej analizy ról społecznych, jakie człowiek spełnia, bez pełnej analizy konfliktów istniejących między tymi rolami i bez szukania sposobu ich rozładowania przez rezygnację z pewnych ról. Poza tym można zmierzać do szukania sposobów minimalizacji negatywnych, nerwicogennych działań tych konfliktów – to właśnie jest właściwą terapią. Bo jeżeli np. człowiekowi wpędzonemu w sytuację nieustannego konfliktu ról społecznych podaje się środki uspokajające lub środki powodujące mechaniczną poprawę erekcji, a nie usuwa się tkwiących w jego świadomości przyczyn zaburzeń, to leczenie nie będzie skuteczne. Często lecznicze działanie wywiera samo tylko uświadomienie człowiekowi istnienia tych konfliktów. Ludzie na ogół nie zdają sobie sprawy z tego, że przyczyną ich zaburzeń jest nieuświadamianie sobie konfliktów związanych z pełnieniem przez nich różnych ról społecznych. W wielu przypadkach nie zdają sobie nawet sprawy z tego, że role społeczne, które spełniają, są ze sobą sprzeczne. Do terapii należy więc ujawnienie im tych sprzeczności, z zaleceniem rezygnacji z pewnych ról.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>