Krążki Hodgeca część 2

Z chwilą gdy mniej więcej połowa krążka znajdzie się w pochwie, puszczamy jego brzeg dolny i wprowadzamy prawy palec wskazujący po tylnej ścianie pochwy szukając górnego brzegu krążka, który największym swoim obwodem przeszedł jyż przez szczelinę dźwigaczy. Znalazłszy krążek opieramy na nim palce i popychamy go poza część pochwową do tylnego sklepienia, układając go tam w wymiarze poprzecznym. Dolny brzeg krążka powinien leżeć teraz na przedniej ścianie pochwy, ponad ujściem cewki moczowej, oparty na brzegach mięśni dźwigających odbyt.

Przez pociąganie krążka ku dołowi przekonujemy się, czy podparcie to jest dobre. Podnosząc krążek ku górze, wskutek czego powstaje silniejsze napięcie sklepienia tylnego, upewniamy się, że chora nie doznaje bólów.

Po dokonaniu tych prób znów rozchylamy wargi sromowe chorej i każemy jej przeć. Jeżeli krążek nie pokazuje się w szparze sromowej, a co najwyżej wypuklają się tylko dolne ścianki przedniej i tylnej ściany pochwy leżące ponad szczeliną mięśni dźwigających odbyt, uważamy, że zadanie swoje spełnia. Wyjątkowo krążek może wypaść jeszcze później, gdy chora chodzi, przechyla się i wykonuje najrozmaitsze czynności, które mogą wpłynąć na zmianę jego położenia. Dobrze jest zatem zastrzec sobie kilka dni zwłoki i zadecydować o noszeniu przez chorą dobranego krążka dopiero po upływie tego czasu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>