Krwawienie macicy

Krwawienie towarzyszące rozpadowi schorzałych tkanek nie jest również zbyt obfite. Krew stanowi raczej domieszkę do uplawów, które przybierają barwę lekko- różową. Domieszka ta może być jednak tak mała, że przez szereg miesięcy nie budzi u chorej żadnych podejrzeń. Z tych względów wczesne rozpoznanie raka trzonu na podstawie uplawów i nieregularnych krwawień jest znacznie trudniejsze niż w przypadkach raka szyjki.

W każdym jednak przypadku wystąpienia takich nieregularnych krwawień i uplawów (nawet bezwonnych) u osób starszych konieczne jest jak najrychlejsze zbadanie ginekologiczne. Rzecz prosta, że przed właściwym zbadaniem trzonu macicy należy się upewnić przez oględziny i wziernikowanie, że upławy i krwawienie nie są następstwem jakiegoś schorzenia sromu, pochwy lub szyjki macicy.

W przypadkach raka trzonu badaniem oburęcznym stwierdza się zwykle nieznaczne jego powiększenie. Nie jest to jednak regułą. Objaw ten pozostaje bowiem – jak już wyżej wspomniano – w pewnym związku z wiekiem chorej. U staruszek, u których dochodzi do zaniku macicy, prawidłowa wielkość tego narządu przy podanych wyżej objawach chorobowych jest zawsze podejrzana. Co więcej, ponieważ powiększenie trzonu dowodzi jego żywotności (przerost mięśniówki), u staruszek, nawet chorych na raka, macica może mieć cechy zaniku. Stwierdzenie zaniku nie wyłącza zatem możliwości istnienia raka i nie wystarcza do usunięcia wątpliwości co do tego.

Przerost mięśniówki macicy jest związany z bólami, które w raku trzonu mogą być objawem wczesnym i w przeciwieństwie do raka szyjki macicy, pojawiającego się jednocześnie z uplawami i krwawieniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>