Kryminologiczne aspekty zjawiska pornografii – dalszy opis

Podejmowano szerokie badania na istotą zjawiska w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie zasadnicze, czy istotnie pornografia, przedstawianie drastycznych scen erotycznych, jest poważnym zagroże- niec moralności, obyczajności publicznej, czy też jej znaczenie ujemne jest zgoła znikome, czy jest, jak ktoś napisał, jakimś „papierowym tygrysem”? Masowy kolportaż utworów pornograficznych (jak to miało miejsce w Danii) może raczej rozładować wybujałe napięcie seksualne, może przyczynić się do lepszej edukacji seksualnej, a są pewne oznaki, że wpływa to na spadek przestępczości seksualnej w ogóle.

Ciekawa jest ewolucja poglądów na przestępstwo kolportażu pornografii w USA. Opinie sądów zawarte w licznych orzeczeniach są często z sobą sprzeczne (Sąd Najwyższy USA przyjął zasadę, że ustalenie kryteriów pornografii pozostaje w kompetencji sądów stanowych). W niektórych orzeczeniach odzwierciedla się pogląd, że nie chodzi o treść (pisma, wizerunku), lecz o akcję reklamy, o sposób rozpowszechniania, o motywy kolportażu. Niektóre sądy na podstawie gruntownej analizy kazusów doszły do wniosku, że decydujący jest tu kontekst prezentacji, a nie sam przedmiot. Sama intencja kolportażu może być uważana za naganną moralnie. Obywatel ma bowiem prawo do tego, by jego skrzynka pocztowa była czysta, by nie zaśmiecano mu mieszkania materiałami budzącymi awersję. Rozsyłanie wizerunków czy pism pornograficznych jest więc godne potępienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>