Krztałt torbieli pseudomucynowych

Kształt torbieli pseudomucynowych bywa rozmaity. Czasami wielokomorowość ich jest od razu widoczna wskutek znamiennych guzowatości i wypukłości. Czasami jednak są one kuliste i robią na pierwszy rzut oka wrażenie jednokomorowych.

Niektóre z torbieli pseudomucynowyeh jajnika o ścianach bardzo cienkich, wypełnionych czystą pseudomucyną, znane są pod nazwą pseudomyxoma o varii, W odróżnieniu od typowych tnrbic- lako-gruczolaków pseudomucynowyeh nie stwierdza się na przekroju ich ścian charakterystycznego palisadowego nabłonka wyścielającego wnętrze guza. Komórki, które pokrywają wewnętrzną powierzchnię ściany tej odmiany torbielako-gruczolaka, mają natomiast nabłonek bardzo niski, gdyż w górnej swej części ulega on zanikowi, a miejsce cytoplazmy jego komórek zajmuje masa galaretowata, która jest czystą pseudomucyną.

W razie pęknięcia ściany takiej torbieli galaretowata jej zawartość wydostaje się do jamy brzusznej, a ponieważ nie ulega wessaniu, ruchy jelit rozprzestrzeniają ją w całej jamie otrzewnowej. Pseudomucyną działa drażniąco na otrzewną i wywołuje jej przewlekłe zapalenie oraz tworzenie się licznych, wiotkich zrostów, otaczających masy pseudomucyny. Takie otorbione galaretowate skupiska pseudomucyny w jamie brzusznej określamy mianem pseudomyxoma peritonei. Wraz z pseudomucyną wydostaje się do jamy brzusznej także pewna ilość czynnych komórek nabłonkowych wewnętrznej powierzchni pękniętej torbieli. Komórki te mogą się wszczepiać w otrzewną i tworzyć guzy o podobnych właściwościach jak torbiele macierzyste.

Torbielaki pseudomucynowe jajnika ulegają łatwo zmianom wstecznym, a więc procesom zwyrodnienia, zwapnienia i martwicy. Stosunkowo często zdarzają się również wylewy krwi do ściany guza. Torbiele pseudomucynowe nie wytwarzają brodawczakowatych wyniosłości na powierzchni wewnętrznej. Wypuklenia lączno- tkankowe pokryte nabłonkiem powstają jako sfaldowania ścian guza lub pozostałości po zanikłych przegrodach między poszczególnymi komorami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>