Leczenie przeciwbakteryjne

Leczenie: przeciwbakteryjne — jak w ropnym zapaleniu opon -0 nie ustalonej etiologii, i ewentualnie zabieg chirurgiczny otiatryczny.

Rokowanie jak w p. 1. Jest oczywiste, że prawidłowe leczenie przewlekłego zapalenia ucha środkowego najlepiej zapobiega zakażeniu zatoki poprzecznej.

– 3. Zakrzepy zatoki strzałkowej górnej są zwykle jałowe i rozwijają się najczęściej u małych dzieci w następstwie uporczywej biegunki z odwodnieniem i wyniszczeniem lub też w przebiegu jakiejś choroby przewlekłej z niedokrwistością. Zakrzepy zakażone zdarzają się rzadko (ew. w następstwie ropnego zapalenia zatok czołowych). Objawy kliniczne pojawiają się zwykle dopiero wtedy, gdy zakrzepy zajmują także wpadające do zatoki strzałkowej żyły mózgowe. Rozwija się wówczas zespół wzmożenia ciśnienia śródczaszkowego, występują drgawki ogniskowe, niedowład połowiczy. Płyn mózgowo-rdzeniowy jest często zażół- cony, zawiera zwiększoną ilość białka. W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić krwiak podtwardówkowy. Rokowanie jest niepomyślne. Najważniejsze jest postępowanie zapobiegawcze (nawodnienie, odpowiednie żywienie itp.).

Tags:  ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>