Category Leczenie

Podstawowe fizjologiczne reakcje ciała

Za efektywną stymulację uważa się pobudzanie świadomie zmierzające do wywołania podniecenia seksualnego wraz z towarzyszącymi mu odpowiednimi zmianami fizjologicznymi w organizmie oraz subiektywnymi doznaniami rozkoszy seksualnej. Najczęściej ma miejsce stymulacja psychofizyczna, w której jednocześnie współdziałają bodźce psychiczne (wyobrażeniowe, zmysłowe, sytuacyjne) oraz fizyczne, zwłaszcza dotykowe. U ludzi szczególnie pobudliwych seksualnie może występować stymulacja tylko psychiczna, to znaczy mogą oni wywołać u siebie podniecenie seksualne, a nawet orgazm, bez udziału bodźców fizycznych. Szczególną rolę odgrywa przy tym wyobraźnia odtwórcza lub wytwórcza. Stymulacja tylko fizyczna zdarza’się rzadko, i to przeważnie w okresie młodzieńczym na przykład przy masturbacji. Do bodźców mechanicznych zwykle dołączają się bodźce wyobrażeniowe wskutek czego stymulacja przybiera charakter psychofizyczny.

Kliknij

ZJAWISKA ALERGICZNE CZĘŚĆ 2

Jakkolwiek wykazanie tych przeciwciał nie zawsze jest możliwe, zdarza się to jednak w przeważającej liczbie przypadków.

Nazwą alergenu (antygenu, atopenu) określamy substancję, która stanowi bodziec do wytwarzania w ustroju przeciwciał. Alergia może być albo zewnątrzpochodna, albo wewnątrzpochodna. W pierwszym przypadku głównymi czynnikami są ciała działające na ustrój za pośrednictwem przewodu pokarmowego, oddechowego, dotyku lub wprowadzenia pod skórę. Alergeny wewnątrzpochodne powstają w samym ustroju, na który wywierają swe działanie. Tymi ostatnimi mogą być np. hormony w przebiegu pewnych zaburzeń czynnościowych lub zmian patologicznych gruczołów wewnętrznego wydzielania.