LEKI DZIAŁAJĄCE NA MIĘŚNIE GŁADKIE NACZYŃ

Wspólną cechą leków tej grupy jest ich bezpośrednie .działanie na mięśnie gładkie naczyń, co prowadzi do ich rozkurczu i zmniejszenia oporu obwodowego. Ostateczny jednak efekt hemodynamiczny jest różny dla poszczególnych przedstawicieli tej grupy i zależy od innych jeszcze właściwości tych leków, np. ich wpływu na baroreceptory, napięcia ścianek naczyń tylnych, aktywności reniny, a ponadto od układu bodźco-przewo- dzącego. Z tego też względu przedstawienie działania niepożądanego tej grupy leków wymaga osobnego omówienia każdego z jej przedstawicieli.

Pochodne hydrazynoftalazyny (Dihydralazinum – dawka dzienna 50 – 250 mg w 2 – 4 dawkach podzielonych, Binazin – dawka dzienna 60 – 200 mg w 3 – 4 dawkach podzielonych) jako jeden z objawów niepożądanych powodują częstoskurcz, odczuwany przez chorych w postaci silnego bicia i kołatania serca. Jest to wynikiem działania pochodnych hy- drazynoftałazyny na baroreceptory, co zwiększa objętość minutową i przyspiesza czynność serca. Niepożądanym zjawiskiem jest tu częstoskurcz, który nie tylko jest przykro odczuwany przez chorych, ale przede wszystkim zwiększa zapotrzebowanie na tlen, co w chorobie niedokrwiennej serca może zaostrzać objawy niewydolności wieńcowej.

Ponadto mogą czasem występować objawy ogólne, takie jak bóle głowy, nudności, brak apetytu. Ukazują się także doniesienia kazuistyczne

– 0 występowaniu zespoiu przypominającego toczeń rumieniowaty trzew- ny, przy stosowaniu dihydralazyny w przewlekłych dawkach powyżej 200 mg/24 h.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>