Mastopatia

Jeśli objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego są długotrwale, znacznie nasilone i towarzyszą im krwotoczne miesiączki, istnieją wskazania do stosowania steroidów silniej działających o silnym działaniu antyestrogenowym i antygonadotropowym pochodnych estranu.

Mastopatia. Antyestrogenowe działanie związków norsteroidowych wykorzystano w leczeniu mastopatii. Działanie to polega na kontroli przemieszczenia receptora dla progesteronu wraz z hormonem do jądra komórek mlekotwórczych i syntezie 17{i-dehydrogenazy, która unieczyn- nia estradiol (estradiol estron).

Najlepsze wyniki leczenia uzyskuje się stosując norsteroidy doustnie w dawce 10 mg/24 h – 15 dni w cyklu. Jednocześnie stosuje się miejscowo progesteron w postaci żelu lub roztworu wodnoalkoholowego. Takie postępowanie pozwala na uzyskanie dużego stężenia progesteronu w sutkach i zniesienie skutków hiperestrogenizmu.

Mięśniaki macicy. Utkanie mięśniaków jest bogatsze w receptory dla estrogenów niż prawidłowy mięsień maciczny. Wykazano również, że aktywność Sct-reduktazy jest większa w mięśniakach niż w błonie mięśniowej i śluzowej macicy.

Na podstawie tych danych uzasadnione jest zaniechanie stosowanego niegdyś leczenia mięśniaków androgenami i stosowanie progesteronu. Progesteron bowiem, lub jego syntetyczny odpowiednik, powoduje zmniejszenie liczby receptorów estrogenowych i zmniejszenie wrażliwości mięśnia macicznego na endogenne estrogeny. Obserwacje kliniczne wskazują w tych przypadkach na zmniejszenie się objętości macicy oraz ustanie krwotocznych miesiączek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>