Nadmierne przodozgięcie

Dokonuje się jej wprowadzając palec wskazujący do przedniego sklepienia pochwy7, roritważ wielkość tego kąta jest różna nawet w warunkach fizjologicznych, przywykliśmy uważać za chorobowe tylko te przypadki, w których obok zmniejszenia się kąta zgięcia trzonu w stosunku do szyjki stwierdza się również mniejszą macicę (niedorozwój). Są to przypadki wrodzonego nadmiernego przodozgięcia macicy (hyperanteflexio congenita). Wprawdzie nadmierne przodozgięcie może być również następstwem spraw zapalnych w obrębie samej macicy lub w jej sąsiedztwie (hyperanteflexio acquisita) są to jednak przypadki bardzo rzadkie.,

Zgłębnikowanie macicy w przypadkach nadmiernego jej przodozgięcia w celach rozpoznawczych jest bardzo trudne, a nieraz zupełnie niemożliwe ze względu na przeszkodę, na jaką zgłębnik maciczny natrafia w okolicy ujścia wewnętrznego.

Nadmiernemu przodozgięciu towarzyszą często dolegliwości miesiączkowe. Występowanie ich jednak trzeba odnieść nie tyle do zmiany położenia samego na- ił- – wycięcie klina trójkątnego w śluzówce części pochwowe} i rozcięcie ujścia zewnętrznego kanału szyjki b – szczyt płatków śluzówki zostaje wszyty po jednej i drugiej stronie w brzeg rozciętego ujścia zewnętrznego celem utrzymania jego poszerzenia rządu, ile do towarzyszącego mu niedorozwoju' macicy lub do stanów zapalnych, które bezpośrednio powodują powstanie przypadłości miesiączkowych.

Nadmierne przodozgięcie macicy wymaga przede wszystkim leczenia schorzeń, które je spowodowały. W przypadkach zapaleń przewlekłych macicy i jej otoczenia wskazane jest przede wszystkim istotne leczenie tych schorzeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>