NAGMINNE ALBO ŚPIĄCZKOWE ZAPALENIE MÓZGU

e. Ten sam wirus jest prawdopodobnie przyczyną australijskiego zapalenia mózgu.

NAGMINNE ALBO ŚPIĄCZKOWE ZAPALENIE MÓZGU (ENCEPHALITIS EPIDEMICA S. LETHARGICA)

Szerzyło się w postaci epidemii na całej kuli ziemskiej w latach 1916—1929. Zarazek wywołujący tę chorobę nie został wykryty, jednakże nie można wątpić, że był to wirus neurotropowy. Najsilniejsze zmiany zapalne stwierdzano w istocie szarej śródmózgowia i w pobliżu. Śmiertelność wynosiła ponad 5-0%. Najczęstszą pozostałością po tej chorobie był parkinsonizm. Na wiek od niemowlęcia do 16 r. ż. przypadało około 15%> ogółu zachorowań. Obecnie choroba ta występuje najwyżej w postaci odosobnionych, raczej poronnych przypadków, nie rozpoznawanych w okresie ostrym, o czym może świadczyć pojawienie się nielicznych nowych przypadków parkinsonizmu u ludzi młodych. Pominę tu zatem opis okresu ostrego choroby. U dzieci w następstwie tego schorzenia często spotykano też parkinsonizm i inne zaburzenia pozapiramidowe. Nierzadko jednak w tym wieku zmiany psychiczne były objawem głównym: a) charakteropatia, najbardziej zbliżona do morał insanity b) mo- ria z głupkowatą wesołkowatością, dokuczliwością i otępieniem (Born- sztajn).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>