Objawy gruźlicy

Objawy gruźlicy części rodnych nie są znamienne dla tego schorzenia. Niekiedy kobiety nie skarżą się na żadne dolegliwości. Czasami stwierdza się ogólne osłabienie, spadek wagi ciała, głuche bóle w okolicy podbrzusza i w krzyżu, bóle podczas miesiączki i zaburzenia miesiączkowe. W pewnych przypadkach, powikłanych zapaleniem śluzówki macicy lub otrzewnej, występują uplawy i powiększenie się rozmiarów brzucha wskutek nagromadzenia się w nim wolnego płynu. Na ogół jednak choroba rozwija się powoli i niespostrzeżenie. Nawet sporych rozmiarów ropniaki trąbek nie powodują cierpień. Jeśli jednak przyjdzie do wtórnego ich zakażenia, mogą być one bardzo dotkliwe.

Badanie ginekologiczne nie jest w stanie usunąć wątpliwości. Może ono co najwyżej wzbudzić podejrzenia, jeśli uda się wykazać istnienie wolnego płynu w jamie otrzewnej lub zgrubień w okolicy cieśni jajowodu. Stwierdzenie obustronnego zapalenia trąbek u dziewic, u których istnieją zmiany gruźlicze w innych narządach, nasuwa również podejrzenie rozwijającego się procesu swoistego. Należy tu jednak wyłączyć zapalenie wyrostka robaczkowego.

Na ogół trzeba podkreślić, że rozpoznanie gruźlicy jajowodów (równie jak i jajników) jest w przeważnej części przypadków tylko prawdopodobne – ze względu na brak charakterystycznych objawów. Jedynie uzyskanie podczas ewentualnego zabiegu odpowiedniego materiału do badań bakteriologicznych i histologicznych może dać podstawę do ustalenia rozpoznania.

Leczenie gruźlicy jajowodów jest w przeważnej części przypadków zachowawcze. Tłumaczy się to nie tylko trudnościami w rozpoznawaniu zmian gruźliczych trąbek. Wobec obowiązującego dziś powszechnie zachowawczego sposobu leczenia także i innych zmian zapalnych przydatków macicy uciekanie się do operacji bez szczególnych wskazań byłoby rzeczą ryzykowną. Zabieg jest stanowczo przeciwwskazany u osób, u których oburęcznym badaniem da się wykazać rozlegle zrosty otrzewnowe (peritonitis sicca). Wielu badaczy wskazywało również na niebezpieczeństwo rozsiania się zarazków przez przedostanie się ich do otwartych podczas operacji naczyń krwionośnych. W poszczególnych przypadkach, kiedy jajowód czy jajowód z jajnikiem stanowią jedyne czynne ognisko gruźliczego schorzenia, zabieg polegający na usunięciu tych narządów może być wskazany. Niekiedy trzeba jednak usunąć macicę wraz z jajowodami. Trzeba podkreślić, że drenowanie przez pochwę ropni gruźliczych nie wchodzi w rachubę, gdyż nieuniknionym tego następstwem jest powstanie przetoki, która nie chce się goić.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>