Obserwacje i badania zjawiska imprintig

Wspomniana poprzednio reakcja podążania występuje u piskląt bezpośrednio po dokonaniu się odpowiedniego imprintingu i wygasa, kiedy pisklę przeistacza się w dorosłego, samodzielnego osobnika. Nieco inaczej ma się sprawa zachowania seksualnego. Imprinting, który decyduje o tym, co będzie obiektem (partnerem) zachowania seksualnego, dokonuje się także w najwcześniejszym okresie życia zwierzęcia, choć wymaga nieco dłuższego czasu niż na przykład imprinting reakcji podążania. W przeciwieństwie do reakcji podążania, reakcje seksualne (zachowanie seksualne ukierunkowane na określony obiekt) pojawiają się dopiero po osiągnięciu przez zwierzę dojrzałości płciowej, a więc po upływie długiego czasu od okresu krytycznego, w którym doszło do seksualnego imprintingu (np. po roku). Dopiero po upływie owego czasu charakter dokonanego wcześniej imprintingu ulega ujawnieniu, po czym przejawia się tak długo, jak długo trwa aktywność seksualna zwierzęcia, a więc praktycznie do okresu egzystencji osobnika.

Obserwacje i badania zjawiska imprintig przeprowadzano głównie na ptakach. Znane są jednak także spostrzeżenia wskazujące na to, że zjawisko to występuje także u ssaków. Odpowiednie badania są tu trudniejsze, gdyż większość ssaków przebadanych gatunków orientuje się w otaczającym świecie przede wszystkim za pomocą zmysłu powonienia. Ten fakt ułatwia zwierzęciu – przez kontakt z wonią własnego ciała – prawidłowy gatunkowo imprinting.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>