Rodzaje aparatów ortodontycznych

Ortodonta Warszawa – rodzaje aparatów ortodontycznych

Do ortodontów pacjenci zwracają się z problemami dotyczącymi nieprawidłowego zgryzu oraz problemami szczękowo-twarzowymi. Większość tych schorzeń udaje się skorygować dzięki noszeniu przez dłuższy czas aparatu ortodontycznego. Ortodonta Warszawa tworzy plan leczenia niezbędny w procesie niwelowania wady zgryzu oraz sugeruje rodzaj aparatu. Obecnie dostępnych jest wiele różnych aparatów ortodontycznych, różniących się między sobą nie tylko materiałem wykonania jego elementów (np. porcelana, kryształ, metal) lecz także rodzajem. Aparaty ortodontyczne ogólnie dzielą się na ruchome i stałe. Rodzaj zastosowanego aparatu zależy od wieku pacjenta, stanu uzębienia oraz rodzaju wady zgryzu. Ortodonta na podstawie przeprowadzonej kompleksowej diagnostyki, która obejmuje wykonanie zdjęcia cefalometrycznego oraz odcisku szczęki ustnej górnej i dolnej ma za zadanie zaprojektować i stworzyć odpowiedni aparat ortodontyczny. Dzięki obecnym możliwościom dentystycznym pacjenci mają wybór pomiędzy estetycznymi, nierzucającymi się w oczy aparatami a klasycznymi wykonanymi z metalu, oraz tworzonymi specjalnie dla alergików.

Ortodonta Warszawa – rodzaje aparatów ortodontycznych

W procesie leczenia ortodontycznego stosuje się aparaty, które ogólnie można podzielić na ruchome i stałe. Aparaty ruchome stosuje się w leczeniu u dzieci, które nie mają jeszcze zębów stałych. Tego rodzaju aparaty są samodzielnie zakładane i zdejmowane przez pacjenta. Powodzenie leczenia zależy więc w głównej mierze od współpracy pacjenta z ortodontą, który określa ilość godzin na jaką aparat powinien być zakładany. Zaletą aparatów ruchomych jest higiena stosowania, są one zdejmowane do posiłków i podczas mycia zębów, a ponadto niesprawianą dyskomfortu podczas noszenia. Aparaty ruchome składają się z akrylowej płytki oraz drutów. Mogą być różnorodne w swojej konstrukcji, jednak są projektowane zawsze indywidualnie dla pacjenta. Aparaty tego typu są bardziej dyskretne ze względu na możliwość zdjęcia ich przed ważnym spotkaniem. Leczenie tego typu aparatem może być modyfikowane na każdym etapie leczenia. Ortodonta podczas kontrolnych wizyt zmienia ustawienia aparatu sprawdzając czy prostowanie zębów przebiega zgodnie z planem. Drugim rodzajem aparatów, są aparaty stałe. Mocowane są one na cały okres leczenia do zębów za pomocą specjalnego kleju. Składają się one z metalowych lub porcelanowych zamków oraz łuku i przyklejane są do zębów. Dzięki temu możliwe jest wywieranie delikatnego nacisku prowadząc do powolnego przemieszczania się zębów w obrębie szczęki. Noszenie aparatu ortodontycznego umożliwia naprawę wad zgryzu jednak niezbędne jest, aby pacjent współpracował w trakcie leczenia przestrzegając zasad higieny jamy ustnej, w tym myjąc zęby po każdym posiłku i odpowiednio czyszcząc przestrzenie międzyzębowe. Leczenia ortodontyczne sprzyja w głównej mierze zachowaniu zdrowia zębów, a także dobremu samopoczuciu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>