P. Masłowski i jego metoda

Trudności przedstawia wyłącznie otrzymanie wspomnianych żab, którymi rozporządzają już jednak i polskie pracownie biologiczne (Łódź, Kraków i inne).

Z prób wykonywanych na rybach stosowano tu i ówdzie odczyn Fleischmanna i Kahna na cier- nikach (samicach) oraz odczyn Tozawy na samcach tejże ryby. Polegają one na występowaniu charakterystycznego zabarwienia godowego u wspomnianego gatunku tych drobnych rybek. Próby te okazały się jednak nieswoiste i dlatego nie zyskały większego rozpowszechnienia. To samo odnosi się do odczynu melanoforowego Konsulowa (na łuskach rybich). Bardziej zachęcający wydaje się odczyn ciążowy, wykonywany na samcach żab Ram escalenta, u których pod wpływem gonadotrofin (prolanów) przychodzi do pojawienia się plemników w kloace (odczyn ten wypróbowany został w ostatnich czasach w Polsce przez J. Bieniasza oraz J. Biernacką i A. Pigonia), a także odczyn ogłoszony w 1947 r. przez Galii Maininiego i wykonywany na samcach żab Bufo arenarum Hensel, u których plemniki wydalane są również po wstrzyknięciu moczu ciężarnych.

W porównaniu do odczynów biologicznych odczyny chemiczne rozpoznawania ciąży są znacznie mniej pewne. Najbardziej czuła wydaje się próba Gutermada (z r. 1944), który wykazuje w moczu pregnandiol za pomocą barwnego odczynu. Inne reakcje ciążowe polegają przeważnie na wykazywaniu swoistych fermentów ochronnych. Nie są one ani zbyt pewne, ani zbyt czułe.

W piśmiennictwie polskim ogłosił w ostatnich czasach P. Masłowski chemiczno-mikroskopową metodę rozpoznawania ciąży na podstawie oględzin kryształków, otrzymywanych z moczu. Rozpoznawanie ciąży tą metodą polega na wykazaniu różnic w tworzeniu się kryształków, otrzymanych z moczu kobiet w okresie wczesnej ciąży i kobiet niccicżarnych. W miarę postępu ciąży przychodzi do stopniowego zwiększenia się tworzenia kryształków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>