ZATRUCIA ZEWNĄTRZPOCHODNE

Wywołują one w nerwach zmiany zwyrodnieniowe, więc są to neuropatie. a. Tal: ZW często z bardzo silnymi bólami w kończynach, nierzadko niedowłady w m. m. odsiebnych kończyn. Wypadanie włosów i złogi melaniny u ich nasad umożliwiają rozpoznanie etiologiczne.

Kliknij

TOKSOPLAZMOZA

Pomimo że pierwotniak wywołujący toksoplazmozę (toxoplasmosis) T oxoplasma gondii — odkryty został w r. 19-08, jednak zmiany chorobowe u ludzi spowodowane zakażeniem przez niego zostały opisane dopiero w r. 1938. Od tego czasu rozpoczęto szereg badań i stwierdzono, że wiele objawów chorobowych u dzieci ze strony układu nerwowego o nie znanej przed tym etiologii może być wyjaśnionych zakażeniem tym pierwotniakiem.

Kliknij

TECHNIKA SZCZEPIEŃ

Szczepienie doustne. Stosując szczepionkę doustnie należy podać ją w pierwszych 1-0 do 15 dni po urodzeniu ze względu na większą przepuszczalność błony śluzowej jelita niemowlęcia w tym okresie życia. Do niedawna szczepionkę jako zawiesinę podawano trzykrotnie w ilości 1-0 mg co drugi dzień (łącznie 3-0 mg), począwszy od 3 dnia po urodzeniu. Powszechnie w Polsce szczepi się obecnie jednorazowo dawką 3-0 mg. Ze względu na to, że ten sposób szczepienia dawał zbyt małą liczbę dodatnich odczynów tuberkulinowych poszczepiennych (około

Kliknij

PLĄSAWICA ZWYKŁA

Jest to ostra choroba mózgu o podłożu prawdopodobnie zakażno-tok- sycznym, której głównym objawem są ruchy mimowolne.

Etiologia. Wiele danych przemawia za tym, że PZ jest chorobą gośćcową mózgu: częsta zbieżność gośćca ostrego z PZ (do 5-0% przypadków), nierzadko zapalenie wsierdzia w przebiegu PZ, wzrost miana anti- streptolizyn w „czystej” PZ itp. Jednakże w części przypadków PZ nie można doszukać się danych świadczących o jej związku z chorobą gośćcową.

Kliknij

ZAPALENIE MÓZGU OPRYSZCZKOWE

Wirus opryszczki w rzadkich przypadkach wywołuje zapalenie mózgu u dzieci. Histopatologicznie charakterystyczne są znaczne zmiany zwyrodnieniowe w korze i zwojach podstawy mózgu przy małym odczynie zapalnym. Charakterystyczne są wtręty wewnątrzkomórkowe. Przebieg może być ciężki — gorączka, wymioty, senność, objawy oponowe, drgawki — z zejściem śmiertelnym, lub też łagodny — z całkowitym wyleczeniem. Ścisłe rozpoznanie etiologiczne możliwe jest tylko na pod-stawie badań serologicznych.

Kliknij

Podwzgórze – dalszy opis

Między podwzgórzem a przysadką istnieje związek anatomiczny i czynnościowy sprawiający, że mówi się o układzie przysadkowo-pod- wzgórzowym, W bezpośrednim sąsiedztwie przysadki część podwzgórza nazywana jest guzem popielatym, który sięga do podstawnej części mózgu między skrzyżowaniem wzrokowym a ciałem suteczkowatym. Odróżnia się w nim trzy obszary: jądro brzuszno-przyśrodkowe (Cajala), jądro lejka i pole przykomorowe tylne (przy III komorze). Do przodu od guza popielatego leżą obszary zapewniające połączenia podwzgórza z pozostałymi częściami mózgu, a przede wszystkim z układem limbicznym, śródmózgowiem i piatem czołowym mózgu. W tym obszarze leży między innymi pole przed wzrokowe.

Kliknij

Znaczenie kiły w położnictwie

Jeśli objawy schorzenia nie znikają mimo zastosowania takiej terapii, należy przedłużyć leczenie o dalsze sześć miesięcy. Osobom, które przebyły pełne leczenie swoiste i ukończyły pomyślnie przepisany okres obserwacji po leczeniu (i-2 lat), a nie wykazują żadnych objawów klinicznych, serologicznych i bakteriologicznych kiły, można wydać zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego. Inne możliwości wymagają szczegółowego rozpatrzenia sprawy przez specjalistę.

Kliknij