Akuszerka

Epizod w przedwojennym filmie o przedwojennych czasach lub w powojennym filmie o przedwojennych czasach dla urodzonej przed wojną powojennej byłej żony reżysera. Patrz również: „Siostra-położna”.

Kliknij

Zapalenie otrzewnej pneumokokowe

Zapalenie otrzewnej pneumokokowe należy do schorzeń rzadszych. Występuje ono z reguły u młodych dziewcząt, które przebyły uprzednio jakąś sprawę płucną. Rozlane zapalenie otrzewnej występuje w kilku postaciach. Różnią się one między sobą przede wszystkim jaskrawością towarzyszących im objawów klinicznych.

Kliknij

Schody

Skuteczna, prosta w użyciu i powszechnie dostępna terapia serco- wo-płucną, którą stosujemy w następujący sposób:

Jeśli mieszkamy np, na szóstym piętrze w dziesięciopiętrowym domu z windą, to w pierwszym tygodniu terapii wchodzimy na pierwsze piętro piechotą, następne pięć pięter pokonując windą. W drugim tygodniu terapii jedziemy dopiero od drugiego piętra, i tak dalej, aż do szóstego tygodnia, w którym wchodzimy aż na szóste piętro piechotą. Ponieważ jednak idąc na górę piechotą zazdrościmy tym, którzy jeżdżą windą, umawiamy się z jakimś dzieckiem, aby odpłatnie, za tabliczkę czekolady tygodniowo, regularnie psuło windę, tak abyśmy nie mieli żadnych pokus. W efekcie życie towarzyskie na schodach, poprzednio wyrugowane przez windy, ożywa i idąc piechotą na szóste piętro zatrzymujemy się ni stąd ni zowąd dopiero na ósmym, u sąsiadki. Ponieważ w miarę rozwoju znajomości z sąsiadką chcemy jej udowodnić, że chociaż jesteśmy po zawale (patrz: „Zawałowiec”), to stać nas nie tylko na sąsiadkę o dwa piętra wyżej i na wejście piechotą na ósme piętro, ale również na dziarskie tempo, udaje się nam wkrótce dostać następnego zawału, po którym zaczynamy terapię od początku, wchodząc najpierw piechotą na pierwsze piętro itd.

Kliknij

Zespól zakodowanych reakcji seksualnych

Imieliński (1974) opisał zjawisko, które nazwał zespołem zakodowanych reakcji seksualnych kobiety. Tym sposobem powstała nowa koncepcja, która może być interpretowana w kategoriach etologicznych.

Kliknij

Udział kory nadnercza w regulowaniu procesu dojrzewania

Przebieg, a zwłaszcza początek okresu dojrzewania nie jest zdeterminowany jedynie procesem zachodzącym w ramach układu podwzgórze- -przysadka-gonady, ale znajduje się również pod wpływem innych czynników hormonalnych i niehormonalnych. Na przykład pewną rolę odgrywa osiągnięcie przez osobnika określonej wagi ciała (Frisch, 1974). Spośród endokrynnych oznak rozpoczynającego się dojrzewania u człowieka ważna jest, występująca mniej więcej już około 6 roku życia, sekrecja mało aktywnych androgenów pochodzenia nadnerczowego (dehydroepian- drosteronu i jego siarczanu) oraz około 8-10 roku życia sekrecja androstendionu. Androgenna aktywność nadnercza poprzedza androgenną aktywność jąder. Niektórzy autorzy w najnowszych publikacjach na ten temat twierdzą (De Beretti, Forest, 1978), że dehydroepiandrosteron, uważany za produkt typowo nadnerczowy, wytwarzany jest w dużej ilości w jądrach już przed okresem dojrzałości. Androgeny pochodzenia nadnerczowego są ważnym czynnikiem rozwoju owłosienia łonowego i pachowego. Androgeny nadnerczowe odgrywają także ważną rolę we wzrastaniu fizycznym w okresie dojrzewania. Ponieważ sekrecja korty- koidów nie podlega zasadniczym zmianom, adrenarche nie jest spowodowana zmianą wrażliwości nadnercza na ACTH, lecz raczej jest konsekwencją dojrzewania enzymatycznego aparatu nadnercza. Adrenarche jest czynnikiem decydującym o rozpoczęciu okresu dojrzewania. Sekre- cja nadnerczy jest prawdopodobnie ważna dla dojrzewania podwzgórza, nadnerczowe prehormony androgenów mogą bowiem być w podwzgórzu transformowane na estrogeny. Potwierdza to fakt, że typowy dla okresu dojrzewania rytm wydzielania LH (w ciągu dnia i nocą) stwierdza się również u chorych z dysgenezją gonad.

Kliknij

Doczesna

Jak już wiemy z poprzednich rozdziałów, śluzówka macicy pod wpływem działania hormonu ciałka żółtego ciążowego, przekształca się w doczesną. Nazwy dla poszczególnych części doczesnej, która weszła w zetknięcie z jajem płodowym, wprowadzili William i Huntei. Cała śluzówka macicy ciężarnej nosi nazwę doczesnej (membiana decidua seu caduca). Tę część doczesnej, na której leży jajo, nazywamy doczesną podstawową (decidua basalis seu seiotina), natomiast część doczesnej, pokrywającej jajo od góry, czyli od światła macicy — doczesną zagiętą lub komórkową (decidua ieílexa seu capsulaiis). Pozostała część doczesnej nosi nazwę doczesnej prawdziwej (decidua veía).

Kliknij

Wczesnodzieciący trening społeczny

Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych poprzez kontakt z najbliższą rodziną, a później z innymi osobami, jest dla dziecka równocześnie treningiem w funkcjonowaniu społecznym. W ciągu kilku lat dziecko uzyskuje orientację w podstawowych zasadach współżycia społecznego, ćwiczy własną umiejętność podejmowania, podtrzymywania i rozwijania kontaktu z drugim człowiekiem. Nie ulega wątpliwości, że dobre funkcjonowanie społeczne jest cechą, a równocześnie warunkiem prawidłowego rozwoju osobowości, spełnia istotną rolę przy wykonywaniu obowiązków, a także uzyskiwaniu przyjemności osobistej w sposób aprobowany społecznie (Dubos, 1965).

Kliknij

Objawy raka trąbki

Po przecięciu guza stwierdza się, że światło trąbki jest wypełnione żółtawo- szarymi, kruchymi i miękkimi masami, a ściany jej tworzą jakby cienką osłonę otaczającą sam nowotwór. Między właściwym nowotworem a ścianą jajowodu znajduje się pewna ilość surowiczej, wodnistej wydzieliny. Ujście brzuszne jest zwykle zamknięte przez zrosty zapalne. Oderwane cząstki nowotworu mogą przedostać się ze światła jajowodu bezpośrednio do jamy macicy, gdzie tym sposobem może powstać przerzut. O wiele częściej jednak wytwarzają się przerzuty drogą naczyń chłonnych i to nie tylko w macicy, lecz również w jajniku, na otrzewnej, w sieci, a nawet w odległych narządach ustroju.

Kliknij

Koncepcja normy ilościowej

W rozróżnieniu normy i patologii ilościowej (w zakresie wydolności seksualnej człowieka) kierujemy się umownym określeniem prawidłowej siły potrzeb seksualnych. Od normy odchylają się w jednym kierunku ludzie ze wzmożonymi potrzebami seksualnymi, a w drugim kierunku ludzie z obniżonymi potrzebami seksualnymi. Obie te grupy można rozpatrywać jako patologiczne, z zastrzeżeniem, że o ostatecznej ocenie decyduje całokształt osobowości oraz wydolności społecznej człowieka. U osób, które mają intensywne życie seksualne, ale oprócz tego wykazują intensywną działalność zawodową, społeczną, artystyczną lub inną, dopóty nie rozpoznaje się patologicznego wzmożenia potrzeb seksualnych, dopóki duża siła tych potrzeb będzie jedynie wyrazem dużej żywotności i wydolności życiowej człowieka. Patologiczne wzmożenie potrzeb seksualnych rozpoznaje się natomiast wtedy, gdy sprawy seksualne przesłaniają człowiekowi wszelkie inne dziedziny życia, przez co czynią go niewydolnym społecznie, mimo bogatego życia seksualnego. Na przykładzie tym widać, że o patologii nie decydują tylko absolutne wartości „częstotliwości” kontaktów seksualnych, mimo że są one objawem zasadniczym.

Kliknij

Uplawy

Bardzo często skarżą się kobiety na uplawy, czyli nieprawidłowy wypływ z dróg rodnych. Celem wywiadów jest ustalenie wyglądu, ilości i czasu występowania tego wypływu. W warunkach prawidłowych nieznaczna ilość śluzu pochodzącego z szyjki macicznej, pochwy i gruczołów dodatkowych nie wystarcza, aby zwrócić na siebie uwagę kobiety. Plamy na bieliźnie, stwierdzenie zwilgotnienia sromu i pochwy są jednak dowodami jego obecności.

Stwierdzenie plam na bieliźnie może już budzić podejrzenia i niepokój. Upławy białe składają się zazwyczaj ze śluzu z domieszką białych ciałek krwi, nabłonków pochwy i bakteryj.

Kliknij

Powołanie specjalizacji rehabilitacji ruchowej

Wymienione zadania zawodowe realizowne są zarówno w trakcie rehabilitacji szpitalnej w ostrym stanie schorzenia i niesprawności, jak i na etapie rehabilitacji ambulatoryjnej i sanatoryjnej.

Kliknij