Podstawowe fizjologiczne reakcje ciała

Za efektywną stymulację uważa się pobudzanie świadomie zmierzające do wywołania podniecenia seksualnego wraz z towarzyszącymi mu odpowiednimi zmianami fizjologicznymi w organizmie oraz subiektywnymi doznaniami rozkoszy seksualnej. Najczęściej ma miejsce stymulacja psychofizyczna, w której jednocześnie współdziałają bodźce psychiczne (wyobrażeniowe, zmysłowe, sytuacyjne) oraz fizyczne, zwłaszcza dotykowe. U ludzi szczególnie pobudliwych seksualnie może występować stymulacja tylko psychiczna, to znaczy mogą oni wywołać u siebie podniecenie seksualne, a nawet orgazm, bez udziału bodźców fizycznych. Szczególną rolę odgrywa przy tym wyobraźnia odtwórcza lub wytwórcza. Stymulacja tylko fizyczna zdarza’się rzadko, i to przeważnie w okresie młodzieńczym na przykład przy masturbacji. Do bodźców mechanicznych zwykle dołączają się bodźce wyobrażeniowe wskutek czego stymulacja przybiera charakter psychofizyczny.

Wyniki badań uzyskane dzięki stosowaniu powyższych technik sty mulącji pozwalają na stwierdzenie, że podstawowe fizjologiczne reakcje ciała ludzkiego na stymulację seksualną mają podwójny charakter. Pierwotną reakcją jest szeroko rozprzestrzeniające się przekrwienie naczyniowe, a wtórną jest uogólniony wzrost napięcia mięśniowego. Przekrwienie może być powierzchowne lub głębokie, a napięcie mięśniowe może obejmować mięśnie gładkie i prążkowane. Przykładem powierzchownego przekrwienia jest rumieniec „seksualny” pojawiający się na powierzchni ciała, podczas gdy przekrwienie głębokie wyrażone jest najlepiej przez platformę orgazmową. Z obydwoma powyższymi rodzajami przekrwienia mamy do czynienia w przypadku piersi. Zmiany powyższe zachodzą we wszystkich fazach cyklu reakcji seksualnych, lecz w fazie orgazmu są one najsilniej wyrażone. Faza orgazmu ograniczona jest do tych kilku sekund, w czasie których zmiany naczyniowe i napięcie mięśniowe uzyskują „przesilenie” i „odprężenie”, po których następuje faza ustępowania podniecenia. Zmiany cielesne zachodzące w następstwie stymulacji seksualnej są różne i zależą od indywidualnego wzoru reakcji kobiety. Największe różnice stwierdza się w zakresie intensywności i czasu trwania orgazmu kobiety.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>