Podwzgórze – dalszy opis

Między podwzgórzem a przysadką istnieje związek anatomiczny i czynnościowy sprawiający, że mówi się o układzie przysadkowo-pod- wzgórzowym, W bezpośrednim sąsiedztwie przysadki część podwzgórza nazywana jest guzem popielatym, który sięga do podstawnej części mózgu między skrzyżowaniem wzrokowym a ciałem suteczkowatym. Odróżnia się w nim trzy obszary: jądro brzuszno-przyśrodkowe (Cajala), jądro lejka i pole przykomorowe tylne (przy III komorze). Do przodu od guza popielatego leżą obszary zapewniające połączenia podwzgórza z pozostałymi częściami mózgu, a przede wszystkim z układem limbicznym, śródmózgowiem i piatem czołowym mózgu. W tym obszarze leży między innymi pole przed wzrokowe.

Podwzgórze zawiaduje: 1) regulacją wegetatywnych czynności zachodzących w organizmie (np. zachowaniem temperatury ciała itp.) 2} regulacją neuro-ndokrynną 3) funkcjami energetycznymi 4) funkcjami seksualnymi i 5) funkcjami psychicznymi, zwłaszcza emocjonalnymi. Swoją rolę regulacyjną spełnia podwzgórze między innymi dzięki rozlicznym połączeniom nerwowym, które sprawiają, że informacje z receptorów dochodzą do podwzgórza, a stąd do kory mózgowej, gdzie po zintegrowaniu i przetworzeniu w określonych analizatorach (aktywujących lub hamujących wyższe czynności korowe) biegną z kory, już w postaci informacji odprowadzających, do podwzgórza, a stąd dalej do efektorów. W ten sposób struktury anatomiczne i czynnościowe podwzgórza stanowią fizjologiczne podłoże dla różnych wzorów zachowania człowieka. Dlatego też uszkodzenia podwzgórza, oprócz zaburzeń seksualnych, wywołują nadmierną pobudliwość emocjonalną, zachowania charakteryzujące się afektywnością, impulsywnością i agresywnością. Odkryto też korelację między trudnościami adaptacji i stanami agresywnymi (oraz związanymi z nimi odpowiednimi zachowaniami) a myelinizacją podwzgórza, wskazujące na to, że nie tylko uszkodzenia podwzgórza, lecz także specyfika jego myeloarchitektoniki odpowiedzialna jest za takie lub inne zachowania emocjonalne i seksualne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>