Porażenie postępujące rdzenia kręgowego

Porażenie postępujące — PP (paralysis progressiva) histopatologicznie jest to prawdziwe kiłowe zapalenie istoty szarej mózgu. Występują nacieki zapalne, przeważnie okołonaczyniowe, odczyn glejowy (liczne komórki pałeczkowate) i zmiany wsteczne w komórkach nerwowych. Największe zmiany są w korze płatów czołowych i tu stosunkowo łatwo można wykryć krętki blade poza tym są zmiany w jądrach pod- korowych i w pniu mózgu. PP u dzieci zdarza się częściej niż wiąd rdzenia, zwykle między 1-0 a 15 r. ż. Klinicznie u dzieci rzadko spotykamy euforię, urojenia wielko-ściowe i ekspansywne zachowanie się. Typowa w tym wieku jest postać otępienna z niepokojem, drażliwością, skłonnością do płaczu. Częste są napady padaczkowe. Źrenice są zwykle szerokie, zniekształcone, wykazują brak reakcji na światło i zbieżność, mowa zamazana (dyzartria) zwykle jest silne drżenie rąk. często występuje zanik n. n. wzrokowych. W płynie mózgowo-rdzeniowym stwierdzamy mierną pleocytozę, dość znaczne zwiększenie ilości białka (około 1-0-0 mg%) z dużą zawartością gamma-globuliny w odczynach koloidowych maksymalne zmiany w kilku pierwszych próbkach odczyny kiłowe są silnie dodatnie i w płynie, i we krwi. Przebieg choroby jest zwykle wolniejszy niż u dorosłych. Rokowanie zależy w dużym stopniu od okresu rozpoczęcia leczenia, ponieważ otępienie jest objawem nieodwracalnym, tak jak zanik n. wzrokowego.

Leczenie: penicylina prokainowa w ilości 1-0—12 mil. j. na kurację (6-0-0 -0-0-0 j. na dobę). Potem badanie kontrolne płynu mózgowo-rdzeniowego co ,V* roku. Dalsze kuracje zależą od jego stanu. Leczenie można zakończyć wówczas dopiero, kiedy uzyskamy cofnięcie się zmian w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Zapalenie wielonerwowe (polyneuritis) — zespół uszkodzenia nerwów obwodowych, często w odsiebnych symetrycznych odcinkach kończyn.

Etiologia: zakaźna, alergiczna (?), toksyczna, metaboliczna, często niejasna. W nerwach stwierdzamy zapalenie lub tylko zwyrodnienie. Klinicznie ujmujemy to niezupełnie ściśle nazwą neuiitis. Niekiedy zajęte są także korzonki rdzeniowe i zwoje międzykręgowe (polyradiculoneu.- ritis i polyganglioradiculoneuTilis).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>