Postać wschodnia ZAPALENIA MÓZGU

b. Tzw. „końskie” zapalenie mózgu (i rdzenia) — wschodnie i zachodnie (encephalomyelitis equina). Przypadki tego zapalenia mózgu, wywoływane przez odrębne wirusy, spotyka się w postaci epidemii we wschodnich i zachodnich obszarach Ameryki Północnej, chociaż podział ten nie jest absolutny.

Postać wschodnia. Rezerwuarem wirusa są konie, muły, ptaki przenosi- cielami — moskity. Choroba występuje w lecie. Chorują i dzieci, i dorośli. Histopatologicznie stwierdza się rozsiane ogniska zapalne w mózgu i w rdzeniu kręgowym, głównie jednak w jądrach kresomózgowia i w śródmózgowiu, mniej w korze mózgu. Mogą być ogniska martwicy. W oponach również są zmiany zapalne. Okres wylęgania: kilka kilkanaście dni. Początek choroby jest ostry: gorączka, bóle głowy, wymioty, drgawki, objawy oponowe, porażenia różnych n. n. czaszkowych, kończyn itp. U dzieci małych senność i śpiączka. W płynie mózgowo-rdzeniowym silny odczyn komórkowy (od kilkuset do kilku tysięcy w 1 mm3) i zwiększenie ilości białka. Śmiertelność wśród dzieci dochodzi do 3-0°/o. U dzieci pozostających przy życiu bardzo często pozostają trwale uszkodzenia mózgu (niedorozwój 'Umysłowy, niedowłady połowicze i inne). Leczenie jest objawowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>