Potajemne studiowanie stomatologii

Początkowo próbowano wprawdzie prowadzić w konspiracji dalsze nauczanie studentów stomatologii, głównie w Warszawie, ale później i to mii medycznych oraz zawodowe szkoły dla techników dentystycznych w większości miast wojewódzkich. Zorganizowanie uczelni akademickich umożliwiło nie tylko kształcenie przyszłych stomatologów, ale także pracowników naukowych. W krótkim czasie rozpoczęto otwieranie przewodów doktorskich i habilitacyjnych, co przyczyniło się do zwiększenia tak potrzebnej kadry naukowo-dydaktycznej.

Organizacją życia naukowego zajęło się utworzone w r. 1951 Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, które posiada oddziały we wszystkich miastach wojewódzkich . Ponadto zostały stopniowo zorganizowane sekcje specjalistyczne, mianowicie: Chirurgii Stomatologicznej, Stomatologii Zachowawczej, Protetyki Stomatologicznej, Ortodoncji, Stomatologii Dziecięcej i Polski Zespół ARPA Internationale, przemianowany ostatnio na Sekcję Parodontologii PTS.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>