Poważne ZAPALENIA MÓZGU

Zaliczamy Lu głównie następujące zapalenia mózgij: tzw. „końskie”, St. Louis, japońskie (B), australijskie (X) i kleszczowe. Choroby te wywołują wirusy neurotropowe, przenoszone przez moskity lub kleszcze.

a. Kleszczowe zapalenie mózgu wywołuje wirus przenoszony przez kleszcze (Ixodes ricinus w Europie Ixodes persulccitus na Syberii). Rezerwuarem wirusa są zwierzęta, ptaki i same kleszcze. Histopatologicznie stwierdza się zmiany zapalne głównie w istocie szarej pnia mózgu, w jądrach kresomózgowia i w górnych odcinkach rdzenia kręgowego, mniej w korze. Choroba występuje sezonowo: w końcu wiosny i na początku lata w związku z rozmnażaniem się kleszczy w tej porze roku. Omawiane zapalenie, opisane pierwotnie na Dalekim Wschodzie, obecnie spotyka się w europejskiej części ZSRR, w Czechosłowacji i w Polsce w postaci małych epidemii i odosobnionych przypadków, głównie w okolicach lesistych. Chorują dorośli i dzieci starsze. Okres wylęgania: 1-0—14 dni. Początek choroby jest ostry, z dreszczami i gorączką, trwającą do kilkunastu dni. Szybko pojawiają się objawy oponowe oraz różne zaburzenia mózgowe: niedowłady kończyn, napady padaczkowe uogólnione i ogniskowe, padaczka Kożewnikowa (epilepsia partialis continua), podwójne widzenia, majaczenia itp. W zależności od miejsca największego nasilenia zapalenia rozróżniamy kilka postaci klinicznych, np. postać tzw. mózgową, postać z objawami z pnia mózgu, postać oponową i — najczęstszą — postać z zajęciem górnych odcinków szyjnego rdzenia kręgowego (niedowłady wiotkie m. m. szyi i pasa barkowego). W płynie mózgowo- rdzeniowym stwierdzamy odczyn komórkowy i zwiększenie ilości białka. Nasilenie objawów chorobowych może być różne: są przypadki poronne oraz ciężkie, kończące się śmiercią w ciągu kilku dni. W wielu przypadkach są trwałe pozostałości neurologiczne. Przebieg może być wreszcie przewlekły z postępującym otępieniem lub innymi zaburzeniami psychicznymi. Rozpoznanie opiera się o dane epidemiologiczne, objawy kliniczne, badania serologiczne. Leczenie (wg autorów radzieckich): szczepionka swoista, surowica ozdrowieńców, gamma-globulina, poza tym postępowanie objawowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>