Powołanie specjalizacji rehabilitacji ruchowej

Wymienione zadania zawodowe realizowne są zarówno w trakcie rehabilitacji szpitalnej w ostrym stanie schorzenia i niesprawności, jak i na etapie rehabilitacji ambulatoryjnej i sanatoryjnej.

Po uzyskaniu II stopnia specjalizacji z rehabilitacji ruchowej pełnić oni mogą funkcję kierowników w przychodni rehabilitacyjnej, sprawując opiekę merytoryczną nad całym zespołem rehabilitacyjnym.

Wielu absolwentów kierunku rehabilitacji pracuje w spółdzielczości inwalidzkiej i sporcie inwalidów, prowadząc przychodnie rehabilitacyjne w spółdzielniach inwalidów, organizując gimnastykę leczniczą i korekcyjną, zajęcia sportowe w miejscu pracy oraz turnusy usprawniające w okresie letnim.

Wprowadzenie zatem przed 35-cioma laty opisanej specjalizacji do AWF Warszawa stanowiło na owe czasy unikatowe rozwiązanie w skali światowej, walnie przyczyniające się do ugruntowania pojęcia polskiego model rehabilitacji (podobnie Polska była jednym z pierwszych krajów, który wprowadził specjalizację z rehabilitacji w program studiów medycznych). W 1970 r. WHO podczais konferencji na Malcie zaleciła wykorzystanie wzorów polskich do organizacji rehabilitacji w innych krajach.

Z chwilą powołania specjalizacji rehabilitacji ruchowej w uczelniach wychowania fizycznego, środowisko kultury fizycznej pośpieszyło z wydatną pomocą medycynie, kształcąc poza uczelniami medycznymi specjalistów pracujących w służbie zdrowia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>