POŻĄDANIE SEKSUALNE A MIŁOŚĆ EROTYCZNA

Różnice między miłością erotyczną a trwalszym w czasie pożądaniem seksualnym mogą być dość trudne do oznaczenia, jednak istnieją. Chodzi przy tym nie o różnice ilościowe, w sensie dłuższego trwania, lecz o różnice jakościowe w sensie zaangażowania całej osobowości człowieka. Niektórzy badacze kwestionują istnienie zmian jakościowych i próbują sprowadzić różnice przeważnie do terminologii wyrażającej jedynie dłuższy lub krótszy czas trwania pożądania seksualnego (podobnie jak ma to miejsce w okresie rui u zwierząt). Przez miłość erotyczną rozumieją raczej długotrwałe pożądanie seksualne ukierunkowane na jednego człowieka, jednakże negują istnienie zmian jakościowych. Znaczna większość dostrzega różnice jakościowe, mimo że odróżnienie miłości erotycznej od jedynie długotrwałego pożądania seksualnego może być trudne, Różnice te polegają na tym, że za pożądanie seksualne uważa się zjawiska dokonujące się jedynie w obrębie potrzeby seksualnej ukierunkowanej na jeden obiekt. Natomiast, używając pojęcia miłość erotyczna, sygnalizuje się, że jest to długotrwałe pożądanie seksualne stymulujące i modyfikujące równocześnie wiele innych sektorów życia i cech osobowości. Niemniej, nie istnieją dotychczas niezawodne i obiektywne metody badawcze, za pomocą których można się zorientować, czy to co człowiek przeżywa to tylko długotrwałe pożądanie seksualne, sympatia czy też miłość erotyczna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>