Proces zstępowania jajników

Zmiana położenia jajnika odbywa się najpierw w ten sposób, że długa jego oś, przebiegająca równolegle do kręgosłupa, staje się pozioma. Ta zmiana dotyczy jednak tylko górnego bieguna jajnika, gdyż dolny pozostaje na miejscu. Druga zmiana polega na zstąpieniu (descensus) już poziomo leżącego gruczołu płciowego do miednicy małej. W tym procesie zstępowania jajników ku dołowi odgrywa dużą rolę jądrowód Huntera. W okresie, kiedy pranercze zaczyna zanikać (w 3 miesiącu życia płodowego), to łącznotkankowe pasmo nie może nadążyć za ogólnym rozwojem zarodka i zaczyna Ściągać ku dołowi jajnik za pośrednictwem tej części więzadła obłego, która powstała z fałdu moczowo-płciowego i która przyczepia się do dna macicy oraz właściwego więzadła jajnikowego (lig. ovarii proprium), wytworzonego z dolnej części pierwotnego więzadła pachwinowego pranercza (plica inguinomesonephrica).

Po ukończeniu tego procesu, który pociąga za sobą również zmianę położenia (obniżenie) jajowodów, dolny koniec jajnika staje się przyśrodkowym, a górny bocznym. Ponieważ dolny koniec jajnika jest połączony z rogiem macicy więzadłem jajnikowym właściwym, pozostaje on wyżej niż koniec, który był pierwotnie górny. W związku z tą zmianą położenia jajnika i brzuszny, pierwotnie górny koniec jajowodu, staje się bocznym. Silny rozwój macicy, do której jest przytwierdzony za pomocą dość krótkiego i mocnego więzadła, sprawia, że proces zstąpienia jajnika nie dokonuje się w dużych rozmiarach i nie jest właściwie zupełnym. W przypadkach wyjątkowych, kiedy rozwój macicy uległ zahamowaniu, jajnik może jednak zstąpić przez kanał pachwinowy, zwany u kobiety kanałem Nucka, do wargi sromowej większej. Powstaje wówczas tak zwana przepuklina jajnikowa (hernia ovarialis).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>