Promieniowanie X

Zdaniem wielu badaczy wrażliwość zdrowych jajników na niszczące działanie promieni X jest od wieku niezależna. Dawka kastracyjna dla jajników, tj. dawka promieni X, która całkowicie zatrzymuje cykle miesięczne, wynosi 35% tzw. dawki rumieniowej lub skórnej. Dawka rumieniowa lub skórna jest to taka ilość energii promienistej X, która zastosowana na skórę w pewnych warunkach fizykalnych za pomocą lampy rentgenowskiej wywołuje po 5-8 dniach wystąpienie rumienia skórnego, tj. intensywnego zaczerwienienia napromienianej skóry, a po 21 dniach jej zbrunatnienie.

Pomiary dawek na skórze czy też w powietrzu przeprowadza się za pomocą przyrządów jonometrycznych, a jednostką jonometryczną, przyjętą na kongresie międzynarodowym w r, 1937, jest jeden „rentgen“, który oznacza się literą „r“. Jeden rentgen jest zatem ilością promieniowania X lub gamma, która pobudza taką ilość emisji cząsteczkowej, a następnie par jor.ów w 1 cm3 powietrza o ciężarze 1,293 mg, których ładunek elektryczny równa się jednej jednostce elektrostatycznej. Dawka rumieniowa, mierzona na skórze w jednostkach „r“, jest wartością zmienną i wzrasta zależnie od jakości użytych filii ów i napięć, zależnie od jakości zastosowanego na skórę snopa promieni.

Jeśli mimo jednakowej wrażliwości jajników kobiet młodszych i starszych u jednych przychodzi do natychmiastowego zatrzymania miesiączki po napromienianiu, a u drugich miesiączka jeszcze raz występuje, tłumaczy się to nie tyle istniejącą jeszcze przez pewien czas czynnością jajników, ile wytworzeniem się ciałka żółtego, wskutek czego cykl miesięczny-już rozpoczęty – musi być ukończony krwawieniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>