Receptory zmysłowe część 2

Stan napięcia seksualnego wywołuje z kolei wpływ na zdolność per- cepcyjną receptorów zmysłów. Silne napięcie seksualne może doprowadzać do częściowej lub całkowitej utraty doznań zmysłowych. Silne podniecenie seksualne doprowadza do przejściowego ograniczenia pola świadomości oraz do obniżenia się wrażliwości receptorów lub narządów zmysłów. Zmiany te najsilniej są wyrażone w czasie orgazmu, w którym może dochodzić do krótkotrwałej utraty świadomości. Mechanizm leżący u podłoża obniżenia się wrażliwości receptorów i narządów zmysłów w czasie napięcia seksualnego nie został dostatecznie wyjaśniony. Być może grają tu rolę czynniki psychofizjologiczne (odwrócenie uwagi, dominacja przyjemności) lub czynniki fizjologiczne (hiperwentylacja i znaczne rozszerzenie naczyń krwionośnych, zwłaszcza w czasie spółkowania i orgazmu). Hiperwentylacja może wieść do omdleń na drodze zmiany poziomu C02 we krwi pobudzającego ośrodek oddechowy. Szybki spadek ciśnienia krwi, liczby uderzeń serca oraz objętości wyrzutowej serca po orgazmie może wywoływać zmniejszenie się ukrwienia mózgu. Niedotlenienie mózgu mogłoby więc wieść nawet do czasowej utraty przytomności w czasie orgazmu lub tuż po nim. Celowość biologiczna tych reakcji nie została jeszcze wyświetlona.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>