Rozpoznanie duru brzusznego

Powikłania. Wśród powikłań najgroźniejsze są: krwotok jelitowy – 1 przedziurawienie. Krwotoki jelitowe przeważnie zjawiają się w trzecim tygodniu choroby, niezależnie od ciężkości duru. Krwotok może być dopiero pierwszym alarmującym objawem postaci „ambulatoryjnej” duru. W przypadkach znacznych krwotoków oprócz ciemnych zawierających krew stolców, przyśpieszenia tętna, spadku ciepłoty, spadku ciśnienia występuje bladość i zapaść. W przypadku przedziurawienia jelita występują bóle brzucha, napięcie powłok, wymioty i inne objawy rozwijającego się zapalenia otrzewnej. Ze strony płuc zdarzają się powikłania, jak zapalenie płuc odoskrzelowe, czasem zapalenie opłucnej ropne. Rzadko zdarzają się powikłania ze strony krtani pod postacią owrzodzeń na błonie śluzowej, zapalenie chrząstek aż do całkowitej ich nekrozy i wytworzenia się ropnia okołotchawiczego. Częściej spotykane jest zapalenie ropne ucha środkowego o łagodnym przebiegu. Powikłania ze strony układu krążenia są rzadkością. Również rzadkie są powikłania ze strony układu moczowego. W razie braku odpowiedniego pielęgnowania dochodzi do zmian na błonie jamy ustnej, czemu sprzyja zmniejszone wydzielanie śliny. Zakażenie przez przewód Stenona może przejść na śliniankę przyuszną powodując ropne jej zapalenie, przeważnie jednostronne. Możliwe jest także zakażenie drogą krwi. Opryszczka na wargach jest zjawiskiem bardzo rzadkim. Wypadanie włosów miewa różne nasilenie, przeważnie nieznaczne. Rzadko występują objawy ze strony wątroby i dróg żółciowych (żółtaczka). Również rzadkością są powikłania ze strony układu nerwowego, jak zapalenie opon, zapalenie mózgu z porażeniami połowiczymi, ropień mózgu, zapalenie rdzenia, zapalenie nerwów, zaburzenia wzroku, słuchu i wreszcie zaburzenia psychiczne (przygnębienie, podniecenie, otępienie, psychozy). Zdarzają się niekiedy powikłania ze strony stawów o charakterze przypominającym chorobę reumatyczną lub zapalenie wysiękowe surowicze, które przejść może w ropne w ropie znajdowano niekiedy pałeczki duru brzusznego.

Rozpoznanie duru brzusznego u dzieci nastręcza więcej trudności niż u dorosłych. W rozpoznaniu różnicowym bierzemy pod uwagę: grypę, gruźlicę rozsianą, posocznicę, zapalenie płuc płatowe, zapalenie ucha środkowego, zapalenie szpiku, zapalenie wsierdzia, ziarnicę, białaczkę, zimnicę, schorzenia rzekomodurowe i dur plamisty. Oprócz charakterystycznych objawów, które tym mniej są typowe, im młodsze jest dziecko, rozpoznanie opieramy na badaniach laboratoryjnych. Badanie krwi, zwłaszcza u małych dzieci, przeważnie nie wykazuje leukopenii, która jest charakterystyczna dla duru dorosłych. Posiew krwi w pierwszym tygodniu choroby wykazuje pałeczki duru brzusznego prawie w każdym przypadku. U dzieci fagocytoza jest bardzo żywa, toteż znaczna liczba pałeczek ginie i stosunkowo niewiele ich dociera do krwi. Posiew należy zatem wykonywać z większej ilości krwi (przynajmniej 1-0 ml). Można wykonać posiew szpiku, ponieważ pałeczki duru brzusznego zjawiają się tam wcześniej niż we krwi obwodowej i utrzymują się jeszcze po zniknięciu ich z krwi, z moczu i ze stolca. Odczyn aglutynacyjny Widala staje się dodatni w połowie drugiego tygodnia, niekiedy później, między 1-0 a 2-0 dniem. Przede wszystkim bierzemy pod uwagę odczyn aglutynacyjny z antygenem O, który w rozcieńczeniu 1 : 2-0-0 uważamy za dodatni. W dalszym przebiegu odczyny narastają. Nie należy wykluczać duru brzusznego na podstawie stwierdzonego ujemnego odczynu Widala. Posiew z moczu i kału ma znaczenie nie tyle dla rozpoznania choroby, ile do wykrywania nosicielstwa. W każdym przypadku należy zebrać dokładny wywiad epidemiologiczny, zwłaszcza dotyczący zachorowań w rodzinie. Nawroty duru brzusznego występują u dzieci w 1-0—15°/o (Bogdanowicz), ze wznowieniem wszystkich objawów, ale o przebiegu krótkim. Czasem bywa kilka nawrotów w krótkich odstępach czasu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>