Rozpoznanie komórek rakowych trzonu

Komórki raka występują w skupieniach przypominających grona. Kształt ich może być rozmaity, okrągły lub owalny, jeśli, jak to zwyczajnie bywa, pochodzą z warstwy podstawowej nabłonka, wrzecionowaty lub wykazujący przewężenia, jeśli pochodzą z warstwy pośredniej. Jądra komórek warstwy podstawowej są, w porównaniu z cytoplazmą, wielkie i zawierają dużą ilość chromatyny. Kształt ich jest nieregularny. Jądra komórek warstwy pośredniej nabłonka są nieco mniejsze, ułożone bocznie i otoczone większą ilością cytoplazmy. Komórki trzonu macicy nie odznaczają się tak znamienną dla raka płaskokomórkowego szyjki macicznej wielo- postaciowością. Jądra ich barwią się również bardzo silnie bardzo często obnażone są z protoplazmy. Rozpoznanie komórek rakowych trzonu jest jednak znacznie trudniejsze niż komórek płaskich raka szyjki macicznej.

Niezależnie od najrozmaitszych postaci zmian przedrakowych śluzówki macicy oraz wczesnego, rozpoczynającego się raka części pochwowej rozpoznanego za pomocą kolposkopu, rozróżniamy – przynajmniej w pierwszych okresach rozwoju tego nowotworu – cztery rodzaje raka szyjki macicznej.

Rak kalafiorowaty jest najczęściej spotykaną postacią raka szyjki macicznej. Tworzy on guz, rosnący ku światłu pochwy (carcinoma exophyticum), o nierównej, brodawkowatej powierzchni. Dzięki udziałowi tkanki łącznej we wzroście guza i względnie dobrego jej rozwoju rak tego typu robi wrażenie dość twardego, dobrze nieraz odgraniczonego od otoczenia i dostatecznie ukrwionego. Zniekształca on w pierwszym rzędzie i pogrubia wargę części pochwowej, z której wyrasta (najczęściej wargę tylną), wkrótce jednak zaczyna wypełniać górną część pochwy. Dochodzi nieraz do wielkości pięści.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>