ROZPOZNAWANIE ALERGII NA LEKI

Alergiczne zmiany polekowe stanowią tylko jedną z grup odczynów wywoływanych przez leki [2, 5, 7, 14, 17, 31, 38, 44], W powstawaniu alergicznych zmian polekowych mogą brać udział wszystkie cztery typy alergii – anafilaksja, działanie kompleksów antygen-przeciw- cialo, odczyny cytotoksyczne i alergia późna.

Należy również pamiętać o możliwości współistnienia działań alergicznych z nieimmunologicznymi, np. typu zjawiska Schwartzmana [25], toksycznymi i wpływem światła [30] i zależności od stanów chorobowych, z powodu których leki były podawane [23],

Rozpoznawanie alergicznych zmian polekowych na podstawie wywiadów jest z reguły trudne ze względu na częstą polipragmazję, niemożność ustalenia poprzednich kontaktów z lekami i zbieżności w czasie wystąpienia zmian z podawaniem Sęku. Szczegółowo i starannie przeprowadzony wywiad powinien dotyczyć wszystkich otrzymywanych przez pacjenta leków, ich tolerancji, związku stosowania leków z wystąpieniem objawów chorobowych itp. Jeśli pacjent podaje, że jest uczulony na jakiś lek, konieczne jest ustalenie podstaw tego twierdzenia (określenie objawów złej tolerancji leków, wykonanie testów). Ocena zmian klinicznych tylko w nieznacznym stopniu przyczynia się do rozpoznania, gdyż wiadomo, że różne leki mogą wywoływać takie same, a leki z tej samej grupy – odmienne objawy kliniczne [14, 16], Najczęstszymi objawami alergii na leki są zmiany skórne: w odczynach wczesnych są to objawy typu pokrzywki, obrzęku Quinckego, niekiedy z objawami ogólnymi (wstrząs, objawy typu choroby posurowiczej w odczynach późnych natomiast osutki rumieniowo-grudkowe, zmiany pęcherzowe i wypryskowe. Zmiany narządowe dotyczą najczęściej nerek (odczyny zapalne kłębków), układu krwiotwórczego (leukopenia, małopłytko- wość, pancytopenia) i wątroby (odczyny typu zapalnego) (p. rozdz. 5 i 7).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>